PROTESTNA JAVNA IZJAVA KOsRIS

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v tem mandatu že nekajkrat poseglo v avtonomnost slovenskega znanstveno raziskovalnega sistema z zavrnitvijo soglasja k imenovanjem strokovnjakov na vodstvene položaje in nameščanjem kadrov brez ustreznih strokovnih kompetenc. Tokrat je Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva že drugič zavrnila kandidatko upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za v. d. direktorice, ki bi po oceni članov Upravnega odbora, kot tudi Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) lahko kompetentno prevzela vodenje ARRS do imenovanja novega direktorja s polnimi pooblastili, saj je več let opravljala funkcijo namestnice direktorja. Hkrati je brez potrebne obrazložitve razrešila članice in člane upravnega odbora ARRS, ki niso želeli podpreti kandidata ministrstva, in imenovala štiri nove. Z zamenjavo neposlušnih članov je tako ministrstvo odprlo pot za potrditev svojega kandidata za v. d. direktorja agencije. Kandidat ministrstva slabo pozna raziskovalni sistem in delovanje agencije, kar pa je ključno za vodenje tako zahtevne in za slovensko znanost še kako pomembne agencije. S posegi v imenovanje v. d. direktorja agencije se onemogoča normalno in strokovno neodvisno delovanje ARRS. Posledično sta ogrožena tudi izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za izvajanje raziskovalne dejavnosti ter izvajanje rednih razpisov in priprave podzakonskih aktov v zvezi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Slednje nas še posebej skrbi, saj je za to časa le nekaj mesecev.

Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) ostro protestira proti takšnemu razvrednotenju slovenskega znanstveno raziskovalnega sistema. Kaže, da na najvišja mesta na ministrstvu in ARRS v tem mandatu imenujejo kadre iz ozke interesne sfere enega od najvišjih državnih uradnikov ministrstva po izključno regionalnem ključu, celo s povezavami na isto programsko skupino, brez širše razprave v strokovni javnosti in z vprašljivimi kompetencami za vodenje tako zahtevnih področij.

Dogajanja na ARRS so sicer le ena od zadev, ki kažejo na način delovanja in kadrovanja trenutne vodstvene ekipe na ministrstvu. Predlogi ministrstva za ustanavljanje regionalnih akademsko- znanstvenih unij, ki naj bi se financirale iz proračuna, jasno kažejo na izkoriščanje sistema za zasebne ambicije posameznikov na ministrstvu, nepotrebno porabo proračunskega denarja namenjenega znanosti in nadaljnjo fragmentacijo slovenskega akademskega prostora. KOsRIS temu odločno nasprotuje in zavrača sprejetje Zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU). Domačijsko delovanje se kaže tudi v imenovanju nadomestne članice v Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, kjer se zdi, da je, bolj kot strokovne kompetence na točno določenem področju, pretehtala regionalna pripadnost.

KOsRIS poziva ministrstvo, da upošteva slovensko strokovno javnost na področju znanosti in raziskav. Pri imenovanjih na vodstvene položaje v slovenskem znanstveno raziskovalnem sistemu pa naj poskrbi za transparentnost ter hkrati zagotovi, da bosta pri kriterijih izbora v ospredju odličnost in strokovnost, ne pa osebne ali regionalne preference.

 

Samostojni raziskovalni inštituti, člani KOsRIS

ARNES Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

 

Poimenske podpisnike izjave si lahko ogledate v dokumentu TUKAJ.

Dostopnost