Protestno pismo ob zavrnitvi imenovanja prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja Pedagoškega inštituta

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije,

Neprijetno smo presenečeni nad dejstvom, da Vlada Republike Slovenije ni podala soglasja k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja Pedagoškega inštituta. Prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič je za svoj program dela v naslednjem petletnem obdobju dobil soglasno podporo Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta in tudi Upravnega odbora Pedagoškega inštituta (v nadaljevanju Upravnega odbora). Očitno je pri odločitvi prišlo do nesporazuma, saj je prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič v okviru Upravnega odbora dobil tudi podporo dveh članov Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta, predstavnika ustanovitelja, t. j. Vlade Republike Slovenije.

Prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič je izkušen znanstvenik, dober organizator raziskovalnega dela in dober direktor. V svojem mandatu je stabiliziral poslovanje Pedagoškega inštituta, ki ga je prevzel z negativno bilanco, uredil je delovna razmerja, raziskovalke in raziskovalci Pedagoškega inštituta pa zdaj zgledno sodelujejo in pridobivajo vedno več projektov. Upamo, da je prišlo med predstavnikoma Vlade Republike Slovenije v Upravnem odboru in Vlado samo do nesporazuma.

Takšna odločitev je zelo nenavadna in ni v skladu s krepitvijo slovenskega akademskega prostora v katerem imamo javni raziskovalni zavodi pomembno vlogo in kjer ima avtonomija delovanja akademskih inštitucij osrednjo vlogo. V Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije praksi, ki ne upošteva mnenja organov javnih raziskovalnih zavodov ugovarjamo. Predlagamo, da v okviru Vlade Republike Slovenije odločitev spremenite v dobro raziskovalk in raziskovalcev Pedagoškega inštituta in slovenskega znanstveno raziskovalnega sistema.

S spoštovanjem,

Direktorji raziskovalnih zavodov, člani KOsRIS:

ARNES Akademska in raziskovalna mreža Slovenije mag. Marko Bonač
Geološki zavod Slovenije dr. Miloš Bavec
Gozdarski inštitut Slovenije dr. Primož Simončič
Institut Jozef Stefan dr. Jadran Lenarčič
Inštitut informacijskih znanosti dr. Aleš Bošnjak
Inštitut za civilizacijo in kulturo dr. Alja Brglez
Inštitut za ekonomska raziskovanja dr. Boris Majcen
Inštitut za hidravlične raziskave dr. Tanja Prešeren
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije dr. Martina Zupančič
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije dr. Matjaž Godec
Inštitut za narodnostna vprašanja dr. Sonja Novak Lukanovič
Inštitut za novejšo zgodovino novi direktor še ni imenovan
Kemijski inštitut dr. Gregor Anderluh
Kmetijski inštitut Slovenije dr. Andrej Simončič
Mirovni inštitut dr. Iztok Šori
Nacionalni inštitut za biologijo dr. Matjaž Kuntner
Pedagoški inštitut dr. Igor Ž. Žagar
Urbanistični inštitut Republike Slovenije dr. Igor Bizjak
Zavod za gradbeništvo Slovenije dr. Aleš Žnidarič
Znanstveno raziskovalno središče Koper dr. Rado Pišot
ZRC SAZU dr. Oto Luthar

 

S spoštovanjem, v imenu vseh članov KOsRIS,

Prof. dr. Gregor Anderluh, predsednik KOsRIS

Dostopnost