Učinek razvijanja čustvenih kompetenc na posameznikovo psihološko funkcioniranje v času pandemije

Centru za evalvacijske študije smo ob razglasitvi epidemije v Sloveniji, pomladi 2020, oblikovali vzdolžno raziskavo:Učinek razvijanja čustvenih kompetenc na posameznikovo psihološko funkcioniranje v času pandemije. Raziskava je trenutno še v teku in trenutno obsega tri zajeme podatkov: 1 val epidemije (pomladi 2020), 2. val epidemije (jeseni 2020) in tretji val epidemije (pomlad 2021). Raziskava ima tri cilje:

  1. spremljanje psihološkega fukcioniranja (stresa, anksioznosti…) in počutja posameznic in posameznikov tekom epidemije v Sloveniji (vzdolžne tedenske spremljave pomladi 2020);
  2. ugotoviti vpliv razvijanja čustvenih kompetenc samozavednja in samouravnavanja na psihološko funkcioniranje posameznic in posameznikov, da bi lahko oblikovali smernice in učinkovite podpore v bodoče;
  3. primerjati psihološko funkcioniranje ter odzive na pandemijo skozi čas in v odvistnosti od konteksta (pogostost okužb, stanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužb…)

 

Pri tem so bile udeleženkam in udeležencem raziskave ponujene odprto dostopne vodene aktivnosti (vaje samozavedanja, samouravnavanja), ki so rezultat projekta Evropske komisije ROKA v ROKI (www.handinhand.si), ki je zadnjih treh letih potekal na Pedagoškem inštitutu in so glede na ugotovitve raziskav lahko v pomoč pri spoprijemanju z izzivi epidemije.

Prvi izsledki (Psihološko funkcioniranje učiteljev v času pandemije COVID-1) so bili že  predstavljeni na V. znanstveni konferenci vzgoje in izobraževanja: Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju – Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse. Izvirni znanstveni članek (The Role of Emotional Competencies in Psychological Responding to COVID-19 Pandemic) je bil sprejet v objavo v tematsko številko (Psychological aspects of the COVID-19 Pandemic)  v tujo indeksirano revijo (Psihologija Journal).

Sodelujoči:

Dostopnost