Vidmar Maša

doc. dr. Maša Vidmar, raziskovalka z doktoratom


email: masa.vidmar@pei.si


telefon: +386 1 420 12 63


COBISS


Je univerzitetna diplomirana psihologinja (2004) in doktorica psiholoških znanosti (2011). Na Pedagoškem inštitutu kot znanstvena sodelavka deluje znotraj Centra za evalvacijske študije in je članica programske skupine Edukacijske raziskave. Poleg tega je docentka psihologije na Univerzi v Mariboru. Je prejemnica štipendije Fulbrightovega programa (2007/08).

Njeno raziskovalno delo leži na stičišču pedagoške in razvojne psihologije. Glavna področja njenega raziskovanja so socialni in emocionalni vidiki učenje in poučevanja. Na eni strani raziskuje odnos med socialnim vedenjem učencev in njihovo učno uspešnostjo. Po drugi strani se raziskovalno in strokovno posveča socialnim in čustvenim kompetencam strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, vključno z odnosno kompetenco. Njeni raziskovalni interesi segajo tudi na področje predšolske vzgoje.

Kot nacionalna strokovnjakinja pripravlja nacionalna poročila za OECD in Eurydice. Na mednarodni ravni sodeluje z naslednjimi raziskovalci dr. Peter Tymms (Durham University, VB), dr. Nancy Eisenberg (Arizona State University, ZDA) dr. Frank Niklas (Universität Würzburg, Nemčija). Je članica programskih odborov konferenc s področja izobraževanja. Je članica več strokovnih združenj (DPS, APA, SRCD, SLODRE, EERA).

Trenutno je vključena v več nacionalnih in mednarodnih projektov. Redno objavlja znanstvene in strokovne članke, poglavja, knjige ter prispevke na konferencah.

 

 


Trenutni projekti


ROKA v ROKI: Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost (celostni pristop)


ETTECEC: Early aTTention for the inclusion of children with autism spectrum disorder in ECEC systems


Le z drugimi smo (2016-2021)


Pripravljenost na šolo (2016-2018)


Temeljne kompetentnosti ob vstopu v šolo (2017-2018)


Arhiv projektov


TITA - Team cooperation to fight early school leaving, Training, Innovative Tools and Actions (2014 - 2017)


Razvoj lestvice odnosne kompetentnosti za učitelje (2014 - 2017)


OECD: Transitions


Eurydice: KD ECEC, JAF


Sodelovanje pri mednarodnih raziskavah TIMSS, PIRLS, PISA (sekundarne analize)


Evalvacija sistema vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij


Odnos do znanja v družbi znanja


Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti


Evalvacijska študija učne uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli

Dostopnost