Zgonec Petra

Petra Zgonec, raziskovalka


email: petra.zgonec@guest.arnes.si


telefon: +386 1 429 20 20


COBISS


Petra Zgonec je univerzitetna diplomirana pedagoginja in magistrica profesorica inkluzivne pedagogike.

Vključena je v načrtovanje, koordinacijo, spremljanje in evalvacijo različnih nacionalnih in mednarodnih pedagoških iniciativ na področju zagotavljanja dostopnih ter kakovostnih predšolskih programov za vse otroke, s posebnim ozirom na otrocih iz ogroženih okolij. Izvaja seminarje v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce vrtcev ter druge dejavnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev vrtcev in osnovnih šol, vključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom.


Trenutni projekti


ZORALEDER (Močnejši): z REYN Slovenija do večje ozaveščenosti o pomenu kakovostne predšolske vzgoje


MORE – podpiranje romskih otrok s strokovnimi delavci, ki so predstavniki romske skupnosti


TOY for Inclusion - Community Based Early Childhood Education and Care (ECEC) for Roma Children


Arhiv projektov


EQUAP - Krepitev kakovosti predšolske vzgoje preko participacije


KHETAUN (SKUPAJ): S ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe

Dostopnost