Razpis za delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

NAZIV DELOVNEGA MESTA: Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

 • ORGANIZACIJSKA ENOTA: UPRAVA, Administrativno tehnična služba
 • ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017102
 • TARIFNI RAZRED: VII/2
 • POSKUSNO DELO: 4 mesece
 • TRAJANJE ZAPOSLITVE: določen čas do 30. 6. 2026

 

Zaposlitev je v okviru projekta SKUPP  Sodelovanje za krepitev uspešnosti projektnih pisarn, ki je bil izbran na Javnem razpisu »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij« v okviru NOO (Načrt za okrevanje in odpornost).


Opis del in nalog:

 • spremljanje mednarodnih razpisov s poudarkom na evropskih centraliziranih programih;
 • pomoč raziskovalcem pri evidentiranju ustreznih razpisov zanje;
 • podpora pri pripravi prijav in pisanju projektov;
 • povezovanje s strateškimi partnerji in mrežami v nove skupne projektne prijave in skrb za organizacijo dogodkov za mreženje in iskanje partnerjev;
 • samostojno vodenje in koordiniranje projektov;
 • upravljanje z evidencami in pomoč pri pripravah projektnih poročil;
 • finančno spremljanje, priprava analiz in finančnih poročil za posamezne projekte, sodelovanje pri izdelavi finančnih kalkulacij projektov;
 • skrb za organizacijo delavnic in dogodkov za raziskovalce in strokovne delavce v raziskovalnih pisarnah za krepitev usposobljenosti s poudarkom na prijavah na evropske centralizirane programe;
 • skrb za aktivnosti prenosa znanj in izkušenj za pripravo in vodenje projektov tudi s pomočjo zunanjih ekspertov ali prek obiskov tujih institucij;
 • druge naloge, povezane s prijavami, administriranjem in poročanjem na mednarodnih projektih, s poudarkom na evropskih centraliziranih programih;
 • opravljanje drugih del in nalog po navodilih delodajalca.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba ekonomske, druge  družboslovne ali druge ustrezne smeri;
 • poznavanje dela na projektih in vodenja projektov;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje finančnega poslovanja;
 • aktivno znanje angleškega jezika in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti.

 

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 4. 5. 2023 po e-pošti na mail:

tajnistvo@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Dostopnost