Razpis za delovno mesto Asistent/Asistentka

NAZIV DELOVNEGA MESTA: Asistent/Asistentka

 •  ORGANIZACIJSKA ENOTA: Center za uporabno epistemologijo
 • Šifra DM: H077001
 • Tarifni razred: VII/2
 • Poskusno delo: 3 meseci
 • Obseg zaposlitve: 50 % (20 ur/teden)
 • Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 12. 2023

Opis del in nalog:

 • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnih nalogah, programih,
 • projektih in v strokovnih skupinah;
 • sodelovanje pri izvajanju drugih nacionalnih in mednarodnih projektov;
 • opravljanje drugih del in nalog po navodilih delodajalca.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje;
 • oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
 • sposobnost za raziskovalno delo;
 • organizacijske sposobnosti;
 • komunikacijske veščine;
 • sposobnost timskega dela;
 • znanje angleškega jezika na višji ravni;
 • sposobnost analitičnega razmišljanja;
 • tekoče spremljanje razvoja – osvajanje tekočih novosti stroke;
 • temeljito poznavanje dela z računalnikom (MS Office, internet).

 

Prednost bodo imeli kandidati/kandidatke:

 • VII/2 – smer pedagogika (stari visokošolski program ali strokovni magisterij);
 • izkušnje  s področjem evalvacije/samoevalvacije na področju vzgoje  in izobraževanja;
 • sodelovanje v različnih nacionalnih in mednarodnih skupinah;
 • priprava in objava različnih strokovnih gradiv, člankov, prispevkov
 • v publikacijah in na nacionalnih ter mednarodnih konferencah;
 • priprava, izvajanje in evalviranje različnih strokovnih
 • usposabljanj in izobraževanj za učitelje in ravnatelje.

 

Druge posebnosti delovnega mesta

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem

 


Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 1. 4. 2023 po e-pošti na mail:

tajnistvo@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Dostopnost