RAZPIS za delovno mesto pomočnika/pomočnice direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

Pomočnik/Pomočnica direktorja

(šifra: B017400)


 • tarifni razred: VII/2
 • poskusno delo: 4 mesece

Opis del in nalog:

 • priprava letnega programa dela;
 • priprava rebalansov (v sodelovanju z računovodstvom);
 • priprava letnega “razreza” plač in/oz. odstotkov zaposlitve;
 • spremljanje in organizacija vodenja projektov;
 • sledenje spremembam raziskovalne zakonodaje in priprava implementacije teh sprememb;
 • sodelovanje s pravno in računovodsko službo;
 • nadomeščanje direktorja in izvajanje nalog skladno z danim pooblastilom direktorja;
 • skrb za zakonitost poslovanja na zaupanih področjih dela;
 • druge naloge po navodilu direktorja.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba pravne, poslovne in upravne vede
 • 5 let delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda;
 • znanje angleškega jezika na višji ravni in temeljito poznavanje dela z računalnikom (MS Office, internet …);
 • organizacijske sposobnosti;
 • izpolnjevanje drugih pogojev, ki jih določa zakon ali ustrezen predpis.

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 2. 11. 2022 po e-pošti na mail:

tajnistvo@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Dostopnost