Razpis za delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

(na javnem zavodu z do 200 zaposlenimi)

(šifra: J017102)


 • tarifni razred: VII/2
 • poskusno delo: 4 mesece

Opis del in nalog:

 • organiziranje in izvajanje dela v računovodstvu;
 • sodelovanje pri pripravi poročil s svojega področja (z vsebinskega in finančnega vidika);
 • vodenje poslovnih knjig, usklajevanje analitične in sintetične evidence;
 • obračunavanje osebnih prejemkov zaposlenih;
 • obračunavanje potnih nalogov;
 • finančno spremljanje in stroškovno koordiniranje projektov;
 • pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter premoženjsko bianco;
 • sodelovanje pri pripravi letnega programa dela ter letnega “razreza” plač in/oz. odstotkov zaposlitve;
 • spremljanje informacij in novosti s svojega delovnega področja;
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog z delovnega področja;
 • sodelovanje z drugimi službami zavoda;
 • druge naloge po nalogu nadrejenih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri;
 • poznavanje dela na projektih in vodenja projektov;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje računovodstva javnega sektorja;
 • znanje angleškega jezika in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti.

 

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem.

 


Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 10. 11. 2022 po e-pošti na mail:

tajnistvo@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Dostopnost