Razpis za delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

NAZIV DELOVNEGA MESTA: Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

 • ORGANIZACIJSKA ENOTA: UPRAVA, Informacijsko-dokumentacijska služba
 • ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017102
 • TARIFNI RAZRED: VII/2
 • POSKUSNO DELO: 4 mesece
 • TRAJANJE ZAPOSLITVE: določen čas za določen čas (20 ur na teden) v okviru projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, do 30. 6. 2026

 

Zaposleni bo opravljal naloge na projektu »Spoznaj – podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – Nextgeneration EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.


Opis del in nalog:

 • priprava, organizacija in izvedba promocijskih dejavnosti na področju odprte znanosti;
 • načrtovanje, izvajanje in spremljanje splošnih ter specializiranih izobraževanj za različne deležnike, ki bi povečala njihova znanja in kompetence glede odprte znanosti;
 • priprava in vzdrževanje spletne strani projekta;
 • priprava in izdelava načrtov za prilagoditev delovanja za izvajanje odprtega dostopa do raziskovalnih rezultatov;
 • sodelovanje pri pilotnih uvedbah najpomembnejših prilagoditev v delovne procese pri izbranih članih konzorcija in evalvacija izvedbe;
 • uvajanje rešitev na področju odprte znanosti v prakso;
 • pomoč pri prilagoditvah knjižnic članov konzorcija za nudenje podpore na področju odprte znanosti;
 • pomoč pri prilagoditvah sistema repozitorijev odprtega dostopa pri članih konzorcija;
 • sodelovanje pri organiziranju podpornih struktur in infrastruktur na področju odprte znanosti;
 • uvedba ključnih prilagoditev organizacij članic konzorcija;
 • opravljanje drugih del in nalog po navodilih delodajalca.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri;
 • 3 leta delovnih izkušenj;
 • aktivno znanje angleškega jezika in temeljito poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel);
 • organizacijske sposobnosti.

 

Druge posebnosti delovnega mesta

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 29. 8. 2023 po e-pošti na mail:

tajnistvo@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Dostopnost