Razpis za delovno mesto asistent z doktoratom

šifra DM: H019001

Trajanje zaposlitve za določen čas: 5 mesecev.

Opis del in nalog:

 • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnih nalogah, programih, projektih in v strokovnih skupinah in/ali vodenje manjših znanstveno-raziskovalnih projektov;
 • samostojno raziskovalno in strokovno delo in sodelovanje pri opravljanju zahtevnih nalog;
 • sodelovanje pri izvajanju drugih nacionalnih in mednarodnih projektov;
 • objavljanje znanstveno raziskovalnih in strokovnih del v domači in tuji strokovni literaturi;
 • opravljanje drugih del in nalog po navodilih delodajalca.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

 • doktorat s področja psihologije,
 • objavljena dela s področja dejavnosti (objavljena dokumentirana znanstveno raziskovalna dela, aktivna udeležba na mednarodnih strokovnih srečanjih),
 • uspešno raziskovalno delo, ki kaže na sposobnost kandidata za samostojno vodenje projektov,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske veščine,
 • sposobnost timskega dela,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja,
 • tekoče spremljanje razvoja – osvajanje tekočih novosti stroke;
 • zahtevano znanje jezikov ter zahtevana računalniška znanja sta podrobneje opredeljena v razpisu.

 

Specifični pogoji (merila za izbor kandidatov):

 • objave v visoko impaktiranih revijah in mednarodna odmevnost (citiranost),
 • izkušnje s prijavami projektov,
 • pedagoške izkušnje,
 • uredniško in recenzentsko delo,
 • odlično poznavanje R in Mplus,
 • izkušnje s pripravo krajših prispevkov za različne javnosti.

 

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 18. 07. 2022 po e-pošti na mail: eva.klemencic@pei.si ter po pošti (velja poštni žig) na naslov:

Pedagoški inštitut
Gerbičeva 62
1000 Ljubljana.

Kontakt za kandidata_ko: Eva Klemenčič Mirazchiyski, telefon: 031 290 507, e-naslov: eva.klemencic@pei.si.

Dostopnost