Razpis za delovno mesto RAČUNOVODJA VII/2

Računovodja VII/2

(na javnem zavodu z do 200 zaposlenimi)

(šifra: J017093)


 • tarifni razred: VII/2
 • poskusno delo: 4 mesece

Opis del in nalog:

 • organiziranje in izvajanje dela v računovodstvu;
 • vodenje poslovnih knjig, usklajevanje analitične in sintetične evidence;
 • računovodenje Erasmus in drugih mednarodnih projektov;
 • izdelava projektnih navodil, poročil in priporočil;
 • priprava, oblikovanje in oddaja projektnih poročil;
 • vodenje projektne dokumentacije;
 • sodelovanje s projektnimi skupinami, če so oblikovane;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za izvedbo projektov;
 • pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter premoženjsko bianco;
 • načrtovanje, spremljanje virov financiranja, likvidnosti in stroškov;
 • izdelovanje kalkulacij, poročil, periodičnih in zaključnih računov in finančnih  načrtov;
 • druge naloge po nalogu nadrejenih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri;
 • poznavanje dela na projektih in vodenja projektov;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje računovodstva javnega sektorja;
 • znanje angleškega jezika in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti;
 • in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 30. 06. 2022 po e-pošti na mail:

pedagoski.institut@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Dostopnost