Revija Šolsko polje vabi k oddaji člankov

Vabimo vas k oddaji člankov za objavo v tematski številki revije Šolsko polje z naslovom “Nasilje, družba, šola”, ki bo tematizirala širši kontekst problematike nasilja na teoretični ravni kot tudi ravni javnih politik ter pedagoške prakse. Rok za oddajo povzetka je 5. marec 2019, rok za oddajo celotnega članka pa 15. april 2019.

Gostujoča urednika: Mitja Sardoč in Barbara Japelj Pavešić

 

Opis tematske številke

Preučevanje nasilja v vzgoji in izobraževanju kot tudi v družbi nasploh ima v svetu in tudi v Sloveniji dolgo tradicijo, saj je zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja eno temeljnih načel šolanja. Poleg teoretikov, snovalcev politik, strokovno-pedagoških delavcev in zainteresirane javnosti, tudi staršev, zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja posebno pozornost namenjajo tudi nekatere izmed najpomembnejših globalnih ‘think tank’ (npr. Brookings) kot tudi ‘fact tank’ organizacij (npr. Pew Research Centre).

Raziskovanje nasilja v šolah in v družbi nasploh se sooča z vrsto problemov in izzivov, ki pomembno vplivajo tako na prepoznavanje tega fenomena kakor na zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja. Opažamo vse večjo prisotnost razprav o nasilju v družbi z rastjo pozornosti do nasilja v medijih, ki ga ponazarja prispodoba o ‘simbiotičnem’ razmerju medijev in nasilja, pomanjkanje kritične presoje ideje o ničelni toleranci do nasilja, prepoznavanje novih pojavnih oblik nasilja, kot je ‘kibernetsko’ nasilje predvsem med mladimi ter sovražni govor v javnosti. V preučevanju nasilja zato vse bolj prevladuje interdisciplinarnost, ki zagotavlja razumevanje nasilja izven njegovih tradicionalnih okvirov. Iskanje skupnega imenovalca različnih pojavnih oblik nasilja se kaže za vse prej kot enostavno, saj predstavlja nasilje, še posebej v izobraževanju, tako v teoriji kakor tudi v praksi kompleksen fenomen.

Pričujoča tematska številka revije Šolsko polje bo tematizirala širši kontekst problematike nasilja na teoretični ravni kot tudi ravni javnih politik ter pedagoške prakse. Posebej bodo cenjene argumentirane kritične razprave, ki bodo prepoznavanje, pojavnost in preprečevanje nasilja v šolskem prostoru kritično presodile ter umestile v kontekst sodobne družbe pri nas, mednarodno primerljivost, ali nacionalne pobude za zagotavljanje varnega in spodbudnega šolskega okolja na vseh ravneh izobraževanja, med različnimi starostnimi in družbenimi skupinami ter spoli.  Zanimivi bi bili tudi prispevki o novih oblikah nasilja, ki bodo razpravljali o temi v kontekstu izzivov sodobnega tehnološkega okolja.

 

Rok za oddajo besedil (časovnica):

  • 5. marec 2019: oddaja povzetka članka (cca. 300 besed) za tematsko številko “Nasilje, družba, šola”
  • 15. april 2019: oddaja članka (maks. 8000 besed)
  • 10. junij 2019: izid tematske številke ‘Nasilje, družba, šola’

 

Povzetek in članek oddate na e-naslova: mitja.sardoc@pei.si in barbara.japelj@pei.si

 

Dostopnost