Rezultati blagostanja v PISI 2015

Danes je Pedagoški inštitut objavil rezultate mednarodne raziskave PISA 2015 o blagostanju učenk in učencev.
Večina 15-letnikov v Sloveniji je zadovoljna s svojim življenjem. Slovenski 15-letniki izražajo podobno raven strahu pred preverjanjem znanja kot v povprečju v OECD, nekoliko nižji občutek pripadnosti šoli in nižjo raven storilnostne motivacije, stopnja medvrstniškega nasilja pa je glede na njihove odgovore podobna povprečju OECD.

Več o rezultatih:
izjava za javnost
PPT predstavitev

Dostopnost