Rezultati COST raziskave E-Read: Evolution of Reading in the Age of Digitisation

Na Pedagoškem inštitutu je potekala tiskovna konferenca ob rezultatih COST raziskave E-Read: Evolution of Reading in the Age of Digitisation, ki se je ukvarjala s primerjavo branja s papirja in branja z digitalnih predlog. Na tiskovni konferenci so sodelovali:

  • prof. dr. Miha Kovač, član Jedrne skupina projekta E-Read in profesor na Oddelku za bibliotekarstvo;
  • dr. Matjaž Mihelčič, M. Sc., optometrist, in
  • prof. dr. Igor Ž. Žagar, član Upravnega odbora projekta E-Read in direktor Pedagoškega inštituta.

 

Med leti 2015 in 2018 je v dvainpetdesetih državah potekala COST raziskava E-Read: Evolution of Reading in the Age of Digitisation. Namen raziskave je bila primerjava branja s papirja in branja z digitalnih predlog. Rezultati niso vzpodbudni, saj (med drugim) kažejo, da je branje z digitalnih predlog, še posebej pri daljših besedilih, površinsko in plitko, pomnjenje  prebranega in koncentracija krajša, vzporedne raziskave pa kažejo na sistematično slabšanje vida pri kontinuirani rabi digitalnih naprav. V zvezi s tem smo raziskovalci in raziskovalke, ki smo sodelovali v projektu, pripravili Deklaracijo iz Stavangerja. Deklaracijo iz Stavangerja je kot prvi objavil Frankfurter Algemeine Zeitung.


Dostopnost