Prva objava rezultatov mednarodne raziskave ICCS 2022, torek 28. 11. 2023

ICCS je Mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja, ki jo na mednarodni ravni koordinira IEA (Mednarodna organizacija za evalviranje učinkov izobraževanja), v Sloveniji pa Pedagoški inštitut, ki z raziskavo izvede neodvisno evalvacijo tega segmenta šolskega sistema. Namen raziskave je raziskati, na kakšne načine se mladi v različnih državah (oziroma izobraževalnih sistemih) pripravljajo na (aktivno) državljanstvo. S tem ciljem meri naslednje:

  • vednost in konceptualno razumevanje na področju državljanske vzgoje in izobraževanja;
  • stališča na področju državljanstva in pripravljenosti do (so)delovanja v družbenih oz. državljanskih aktivnostih.

 

Slovenija sodeluje v raziskavi četrtič (1999 – takrat pod imenom CivEd; 2009, 2016, 2022), zato je mogoče prikazati tudi trende (od l. 2009 naprej) med posameznimi cikli raziskave.

V raziskavi sodelujejo učenci in učenke 8. razredov, njihovi učitelji ter ravnatelji šol.

Vljudno vabljeni na novinarsko konferenco ob javni objavi prvih rezultatov Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (ICCS 2022).

Novinarska konferenca bo potekala 28. novembra 2023 ob 10. uri v tiskovnem središču Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom.

Na novinarski konferenci bo dr. Eva M. Klemenčič, nacionalna koordinatorica raziskave ICCS s Pedagoškega inštituta na kratko predstavila prve rezultate. Sledil bo prvi komentar rezultatov, ki ga bo podal minister, dr. Darjo Felda.

Novinarski konferenci sledi podrobnejša predstavitev s prvo razpravo o prvih rezultatih z državno sekretarko Janjo Zupančič in ministrskimi strokovnimi partnerji. Le-ta bo potekala od 11.30 do predvidoma 13.30 ure, v veliki dvorani Ministrstva za kulturo, na Maistrovi 10, v Ljubljani. Razprava je namenjena novinarjem, pa tudi zainteresirani strokovni in splošni javnosti.

Kot uvod v razpravo bo dr. Eva M. Klemenčič, nacionalna koordinatorka raziskave ICCS v Sloveniji s Pedagoškega inštituta najprej podrobneje predstavila rezultate raziskave. V panelni razpravi o prvih rezultatih pa bodo poleg državne sekretarke Janje Zupančič sodelovali še:

  • Matjaž Gruden, direktor Direktorata za demokratično participacijo pri Svetu Evrope
  • mag. Klavdija Šipuš, svetovalka za področje državljanske vzgoje pri ZRSŠ
  • dr. Mitja Sardoč, višji znanstveni sodelavec na Pedagoškem inštitutu.

 

Razpravo boste lahko spremljali tudi na povezavi https://zoom.us/j/96659540267. Postavljanje vprašanj in komentarji pa bodo omogočeni samo udeležencem, ki se bodo dogodka udeležili v živo.

 

Dostopnost