Shod za znanost

V četrtek, 21. septembra 2023, je na Novem trgu v Ljubljani potekal Shod za znanost.

Shod se je odvil v podporo našim kolegicam in kolegom, strokovnim sodelavkam in sodelavcem (laborantke, tehniki, knjižničarke, računalničarji, lektorice, vzdrževalci, kartografinje, arhivarji, računovodje ter drugi in druge), ki si kot neločljivi del raziskovalnih skupin zaslužijo pošteno plačilo za svoje delo, predvsem pa si zaslužijo našo kolegialno podporo.

Organizacijski odbor Shoda za znanost je že v mesecu maju 2023 pozval k prizadevanjem za takšno prenovo plačnega sistema, ki ne bo zapostavljala nobene poklicne skupine. Še posebej to velja za strokovne sodelavke in sodelavce, ki predstavljajo pomembno skupino zaposlenih na področju znanosti in visokošolskega izobraževanja. Kolegi in kolegice, ki zasedajo strokovno tehnična delovna mesta in jih dosedanji ukrepi ter spremembe niso zajeli, ostajajo spregledani in so tako postavljeni v neenak položaj napram ostalim skupinam. Področje znanosti namreč ni zadeva le raziskovalcev in raziskovalk, temveč prav tako strokovnih sodelavcev in sodelavk, kajti skupno sodelovanje in pravično vrednotenje dela pomembno omogočata kvaliteto raziskovanja v znanosti.

Dostopnost