Mednarodni simpozij: Talenti, distributivna pravičnost in izobraževalni sistemi

Univerza v Ljubljani in Pedagoški inštitut vabita na mednarodni simpozij z naslovom Talenti, distributivna pravičnost in izobraževalni sistemi, ki bo v sredo, 16. novembra 2022, ob 14.00 na Rektoratu UL.

Predstavitev na simpoziju:

Pojem talenti je bil večino svoje zgodovine povezan z idejo “poklicnih poti, odprtih za talente”. Njegova emancipatorna obljuba o družbeni mobilnosti navzgor je na koncu korenito spremenila porazdelitev privilegiranih družbenih položajev in trajno vplivala na samo idejo družbenega statusa. Poleg neločljive povezave z enakostjo izobraževalnih možnosti se je pojem talenti začel povezovati tudi z nekaterimi najbolj perečimi sodobnimi vprašanji, kot so “vojna za talente”, beg možganov, politike priseljevanja, upravljanje talentov, globalna meritokracija, “vrzel v odličnosti”, “lastništvo” naravnih virov, obdavčitev sposobnosti, visoko šolstvo itd.

Čeprav je pojem talenti osrednjega pomena za egalitarne koncepte distributivne pravičnosti, pa je v obsežni literaturi o teh [in sorodnih] vprašanjih v veliki meri odsoten. Za razliko od pojmov, ki se tradicionalno povezujejo z distributivno pravičnostjo, npr. pravičnost, (ne)enakost, enakost možnosti, pa tudi sama pravičnost, je bil pojem talenti obravnavan le v omejenem obsegu. Hkrati je več egalitarnih znanstvenikov začelo talente dojemati kot obliko nepravične prednosti, saj je posedovanje določenega talenta z moralnega vidika samovoljno. Na tej podlagi so nekateri zagovorniki egalitarizma prišli do zaključka, da si posamezniki morda ne zaslužijo rezultatov “loterije rojstva”, in talent [kot obliko “naravne” neenakosti] izenačili z “družbeno” neenakostjo.

Na simpoziju z naslovom Talenti in distributivna pravičnost in izobraževalni sistemi sodeluje več avtorjev posebne številke revije Educational Philosophy and Theory (letnik 53, št. 8), ki je izšla tudi v seriji Routledge Special-Issues-as-Books (https:// www.routledge.com/Talents-and-Distributive-Justice/Sardoc/p/book/9781032342627).

Govorniki bodo obravnavali vrsto vprašanj, problemov in izzivov, ki izhajajo iz redukcionističnega razumevanja anatomije talentov, izkrivljene opredelitve njihove splošne distributivne vrednosti ali nevoluntaristične narave talentov, globalne vojne za talente (zlasti v visokem šolstvu) itd.

Simpozij bo organiziran v hibridni obliki, ki bo omogočala polno udeležbo prek spleta in v živo. Dogodek v živo bo potekal na Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12 (stavba rektorata).

Dogodek je podprt s strani avstralazijskega združenja za filozofijo izobraževanja (PESA) in temelji na posebni številki revije Educational Philosophy and Theory. 

Program simpozija:

14.00-14.10 Otvoritev simpozija (prof. Boštjan Markoli, prorektor, Univerza v Ljubljani)
14.10-14.35 prof. dr. Kirsten Meyer (Humboldt University, Nemčija)
Talents, Potentials and Educational Justice
14.35-15.00 dr. Johannes Giesinger (University of Zurich, Švica)
Against Selection: Educational Justice and the Ascription of Talent
15.00 15.25 prof. dr. Mark Vopat (Youngstown State University, ZDA)
The Belief in Innate Talent and its Implications for Distributive Justice
15.25-15.50 izr. prof. dr. Winston C. Thompson (The Ohio State University, ZDA)
A Limited Defense of Talent as a Criterion for Access to Educational Opportunities
15.50-16.15 dr. Mitja Sardoč (Pedagoški inštutut, Slovenija) & prof. dr. Tomaž Deželan (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
Talents and distributive justice: some tensions
16.15-17.30 Panelna razprava (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica Univerze v Ljubljani, drugi panelisti in vabljeni gostje) in zaključek simpozija

 

Simpozij bo predvajan v živo prek Facebooka in drugih družbenih platform. Po zaključku bo posnetek na voljo na spletu.

Vprašanja v zvezi s simpozijem in njegovim programom pošljite koordinatorjema simpozija dr. Mitji Sardoču (e-pošta: ) in/ali prof. dr. Tomažu Deželanu .

Svojo udeležbo v živo ali prek spleta potrdite s prijavnico do 15. novembra 2022.

Dostopnost