SIRIUS NRT 2019 – Nacionalni posvet o strategijah vključevanja priseljencev v izobraževanje: Nove prakse večjezičnosti v inkluzivnem učnem okolju

V okviru Evropske mreže za politike izobraževanja priseljencev – SIRIUS Network, Pedagoški inštitut kot konzorcijski partner že drugo leto zapored organizira nacionalni posvet z različnimi akterji, ki v Sloveniji delujejo na tem področju v vzgojno-izobraževalnih zavodih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih, nevladnih organizacijah, Zavodu RS za šolstvo in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter v okviru neformalnih združenj ali kot posamezniki pa tudi sami priseljenci.

Nacionalni posvet bo potekal 27. maja 2019, od 9h do 16h, v Hiši Evropske unije, Dunajska 2O, v Ljubljani.

Na lanskem posvetu smo v skupni razpravi identificirali nekatera področja razkoraka med načrtovanimi strategijami vključevanja priseljencev v slovenski izobraževalni sistem in njihovim uresničevanjem v šolski praksi. Na letošnjem posvetu želimo poudarjeno spregovoriti o rešitvah v obliki razmisleka o konkretnih pristopih in orodjih, s katerimi je mogoče učinkovito uresničevati načrtovane strategije in vzpostavljati inkluzivno učno okolje za vse učence ne glede na njihovo socialno, kulturno oz. jezikovno ozadje.

Osrednja tema tudi v letu 2019 ostaja večjezičnost kot temeljna predpostavka inkluzivnega učnega okolja, ki jo bomo v razpravi obravnavali v okviru štirih vsebinskih izhodišč:

  1. Večjezičnost  in raznojezičnost v pedagoškem procesu;
  2. Zagotavljanje enakih možnosti izobraževanja – premoščanje razkoraka med usvajanjem jezika poučevanja (slovenščine) in učnimi dosežki;
  3. Vloga lokalne skupnosti pri vključevanju priseljencev;
  4. Strategije spodbujanja aktivnega sodelovanja staršev priseljencev v šoli.

Vljudno vas vabimo na posvet, ki smo ga zasnovali kot moderirano okroglo mizo z vsebinsko zaključenimi panelnimi razpravami, na katerih bodo povabljeni sodelujoči predstavili kratke prispevke, nato pa bomo v razpravo neposredno vključili tudi ostale udeležence posveta.

Program posveta si lahko ogledate TUKAJ.

Vabimo vas, da tudi vi prispevate k razpravi s svojimi izkušnjami, mnenji in dobrimi praksami vključevanja otrok priseljencev v večjezično in inkluzivno učno okolje.

Prosimo vas, da se na posvet prijavite na povezavi TUKAJ.

 

Programski odbor nacionalnega posveta SIRIUS:
Alenka Gril, dr. Janja Žmavc, mag. Sabina Autor

 

Ljubljana, 13. 5. 2019

Dostopnost