Strokovni posvet Korona in vrtec

Epidemija bolezni Covid-19 in obdobje po njej, ko so se vrtci pod različnimi novimi ukrepi ponovno odprli, je v preteklo šolsko leto prineslo več oziroma nove izzive, s katerimi se doslej še nismo srečali.

Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju (Pedagoški inštitut) organizira v četrtek, 26. novembra 2020, v dopoldanskem času, strokovni posvet Korona in vrtec  z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili v vrtcih soočeni, in z namenom refleksije praks, ki so jih v vrtcih uporabili v času bolezni Covid-19. Strokovnim in vodstvenim delavcem želimo omogočiti, da med seboj delijo izkušnje in si tako pomagajo pri nadaljnji organizaciji izvajanja vrtčevskih dejavnosti. Želimo odpreti vprašanja o tem, kako so se z epidemijo in po njej soočali v vrtcih, kateri so bili njihovi glavni izzivi in kako so jih reševali. Z organizacijo posveta želimo nuditi podporo in pomoč zaposlenim v vrtcu, da se bodo ob morebitni podobni situaciji v prihodnje še lažje znašli.

Podrobnejši program bomo z vami delili v oktobru. Načrtujemo pa okroglo mizo, kratka predavanja in izmenjavo konkretnih praks, ki jih bodo zaposleni v vrtcih delili s kratkimi prispevki.

Zaposlenim v vrtcu (tako ravnateljem, svetovalni službi, vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev …) omogočamo pripravo in predstavitev prispevkov o tem, kako so se soočali z izvajanjem aktivnosti v času epidemije in zatem s ponovnim odprtjem vrtcev.

Za pripravo in oddajo prispevka kliknite na to povezavo, kjer je dostopnih več informacij in prijavnica.

Zavedamo se, da je predšolska vzgoja pomemben del celotnega izobraževalnega sistema, saj obstaja vedno več dokazov o pomenu zgodnjega otroštva v življenju posameznika in o koristih, ki jih kakovostne, celostne in povezane storitve v tem času prinašajo otrokom in družinam, skupnostim, občinam, pa tudi gospodarstvu. Organizacija tega posveta je prispevek Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju pod okriljem Pedagoškega inštituta h kvalitetnejši predšolski vzgoji.

Posvet se bo odvil v Ljubljani oziroma v okolici Ljubljane. Končna lokacija za izvedbo v živo bo znana oktobra, prav tako pa bo sama izvedba posveta odvisna od takratne epidemiološke slike. V primeru, da organizacija dogodka v živo ne bo mogoča, bomo posvet izvedli preko spletnih konferenčnih orodij. O končni obliki posveta vas bomo obvestili do 12. novembra.

Posvet je namenjen tako strokovnim, pedagoškim in vodstvenim delavcem v vrtcu kot tudi staršem in drugi zainteresirani javnosti.

Prijava na posvet bo možna od 1. oktobra dalje. Udeležba je brezplačna, saj so določene aktivnosti financirane s strani Evropske unije preko programa Erasmus+ in s strani fundacije Open society Foundations.

Že sedaj pa vljudno vabljeni k oddaji prispevka in k spremljanju nadaljnjih informacij!