Strokovni posvet Korona in vrtec

Epidemija bolezni Covid-19 in obdobje po njej, ko so se vrtci pod različnimi novimi ukrepi ponovno odprli, je v preteklo šolsko leto prineslo več oziroma nove izzive, s katerimi se doslej še nismo srečali.

Strokovni posvet Korona in vrtec organiziramo z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili v vrtcih soočeni, in z namenom refleksije praks, ki so jih v vrtcih uporabili v času bolezni Covid-19. Strokovnim in vodstvenim delavcem želimo omogočiti, da med seboj delijo izkušnje in si tako pomagajo pri nadaljnji organizaciji izvajanja vrtčevskih dejavnosti. Želimo odpreti vprašanja o tem, kako so se z epidemijo in po njej soočali v vrtcih, kateri so bili njihovi glavni izzivi in kako so jih reševali. Z organizacijo posveta želimo nuditi podporo in pomoč zaposlenim v vrtcu, da se bodo ob morebitni podobni situaciji v prihodnje še lažje znašli.

Zavedamo se, da je predšolska vzgoja pomemben del celotnega izobraževalnega sistema, saj obstaja vedno več dokazov o pomenu zgodnjega otroštva v življenju posameznika in o koristih, ki jih kakovostne, celostne in povezane storitve v tem času prinašajo otrokom in družinam, skupnostim, občinam, pa tudi gospodarstvu. Organizacija tega posveta je prispevek Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju pod okriljem Pedagoškega inštituta h kvalitetnejši predšolski vzgoji.

Posvet bo potekal v četrtek, 26. novembra 2020, v dopoldanskem času med 9.00 in 13.00.

Posvet se bo odvil preko platforme Zoom. Prijavljeni boste povezavo do srečanja prejeli naknadno ob zaprtju prijav. Posvet je namenjen tako strokovnim, pedagoškim in vodstvenim delavcem v vrtcu kot tudi staršem in drugi zainteresirani javnosti. Prijava na posvet je možna preko te povezave do 8. novembra 2020.

Udeležba je brezplačna, saj so določene aktivnosti financirane s strani Evropske unije preko programa Erasmus+ in s strani fundacije Open society Foundations.

Več informacij lahko spremljate tudi v dogodku na naši FB strani.

Podrobnejši program bomo z vami delili v drugi polovici oktobra. Okvirno pa načrtujemo:

 • 45-9.00 = prijave v platformo Zoom
 • 00-9.15 = uvodni nagovor
 • 15-10.45 = predstavitev prispelih prispevkov
 • 45-11.00 = pavza
 • 00 – 12.00 = okrogla miza
 • 00-12.15 = pavza
 • 15-13.00 = vsebinski sklopi po izbiri
  • Sklop 1: TOYS FOR INCLUSION– kako lahko Knjižnica igrač v lokalnem okolju poskrbi za socialno kohezijo
  • Sklop 2: VALUE– o profesionalnem razvoju in pripoznavi raznolikosti med različnimi profili strokovnih delavcev znotraj tima
  • Sklop 3: TRANZICIJA– o prehodih iz domačega okolja v vrtec in o prehodu med vrtcem in šolo

 

Vljudno vabljeni k spremljanju nadaljnjih informacij ter prijavi na posvet!

Dostopnost