Strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018

Vljudno vas vabimo na strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018
(OECD Programme for International Student Assessment), ki bo v torek, 14. januarja 2020, ob 10. uri sejni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana).

Raziskava PISA tudi tokrat odpira prostor za razpravo o stanju na različnih področjih slovenskega izobraževalnega sistema, v okviru tega pa bodo na strokovnem seminarju svoje poglede predstavili:

  • Klaudija Šterman Ivančič, Pedagoški inštitut, nacionalna koordinatorka PISA za Slovenijo,
  • dr. Slavko GaberUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
  • dr. Fani Nolimal, Zavod RS za Šolstvo,
  • dr. Sonja PečjakUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Ljubljana,
  • Nada Pignar, Osnovna šola Ivanjkovci,
  • Paul Stubbs, PhD, Ekonomski inštitut v Zagrebu,
  • dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
  • dr. Pavel Zgaga, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
  • dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta.

 

Posvet lahko v živo spremljate preko te povezave: https://vox.arnes.si/pei_si-pisa2018/

Podroben program dogodka in povzetki predstavitev so dostopni na tej povezavi: https://rb.gy/aocbvg  

Najnovejši podatki raziskave PISA iz leta 2018 kažejo stabilnost matematičnih dosežkov ter manjši upad v bralnih in naravoslovnih dosežkih slovenskih učencev in učenk. Na vseh treh področjih pismenosti Slovenija še vedno dosega rezultate nad povprečjem OECD. Kljub nadpovprečnim rezultatom pa slovenski učenci in učenke poročajo o podpovprečni motivaciji za branje, zaznani učiteljevi opori pri pouku slovenščine, povratni informaciji, ki jo prejmejo pri pouku slovenščine, zaznavanju učiteljevega navdušenja pri poučevanju slovenščine in lastnem čustvenem blagostanju.

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA (Programme for International Student Assessment) je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učencev in učenk v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državah partnericah. Raziskava je bila v mednarodnem prostoru prvič izvedena leta 2000 in od takrat države na tri leta ugotavljajo ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti učencev in učenk v starosti 15 let. Slovenija je v program vstopila leta 2006. V vsakem ciklu raziskave je enemu področju namenjen večji obseg nalog in vprašanj; v raziskavi PISA 2018 je to bila bralna pismenost.

Vljudno vabljeni!

Dostopnost