»Učinkovitost dodatne strokovne pomoči za mladostnike s posebnimi potrebami«

Sogovorniki:
dr. Marko Kalan, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
dr. Jasna Murgel, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije
mag. Mojca Vaupotič, Zveza sonček
dr. Tina Vršnik Perše, Pedagoški inštitut in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

Sistem dodeljevanja in izvajanja dodatne strokovne pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami je v Sloveniji že nekaj časa vpeljan, saj deluje vse od leta 2000. Med tem časom je bil deležen posameznih sprememb in popravkov. Na podlagi rezultatov evalvacijske študije Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami bomo razpravljali o obstoječih rešitvah in praksah ter možnostih za prihodnost.

Majski PI pogovori so bili organizirani v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.

Dostopnost