Vabilo k oddaji prispevkov za tematsko številko Šolskega polja z naslovom Bralna (ne)pismenost in raziskava PISA (tematska urednica: Klaudija Šterman Ivančič)

Vabimo vas k oddaji prispevkov za tematsko številko Šolskega polja z naslovom “Bralna (ne)pismenost in raziskava PISA”, katere tematska urednica je Klaudija Šterman Ivančič.

Bralna pismenost se je v preteklosti pokazala kot področje znanja, ki bi ga v slovenskem prostoru veljalo dodatno preučevati in razvijati. Tako so na primer podatki mednarodne raziskave PISA iz leta 2009 pokazali, da slovenski 15-letniki v primerjavi z matematiko in naravoslovjem na področju bralne pismenosti dosegajo najnižje, glede na povprečje OECD podpovprečne rezultate. V začetku letošnjega decembra bomo na Pedagoškem inštitutu objavili rezultate mednarodne raziskave PISA 2018, v kateri  je bil poudarek merjenja ponovno na branju. Podatki, zbrani skozi več ciklov raziskave (2009-2018), predstavljajo priložnost, da preučevanju bralne (ne)pismenosti namenimo posebno raziskovalno pozornost v obliki posebne tematske številke znanstvene revije Šolsko polje.

V tematski številki se želimo osredotočiti na različne vidike rezultatov raziskave PISA 2018, in sicer na:

  • rezultate raziskave PISA 2018 s poudarkom na branju (primerjava z drugimi področji pismenosti, s preteklimi cikli);
  • ozadenjske dejavnike, ki se z rezultati neposredno povezujejo (npr. motivacija za branje, situacijski dejavniki bralnih dosežkov, enakost v izobraževanju);
  • »povezanost« rezultatov raziskave PISA 2018 z izsledki drugih mednarodnih študij (npr. PIRLS);
  • vpetost rezultatov raziskave PISA 2018 v širši družbeno-politični okvir;
  • dobrodošli pa so tudi znanstveni prispevki s področja izsledkov projektov, ki so zajemali praktične pristope pri spodbujanju bralne pismenosti v šolah (OŠ in SŠ).

 

K oddaji so vabljeni tako izvirni znanstveni članki kot tudi pregledni znanstveni članki, empirični in teoretični. Članki naj bodo v slovenskem jeziku, v obsegu 5.000 – 7.000 besed. Prejeti članki bodo dvojno slepo recenzirani.

Rok za oddajo besedil (časovnica):

  • 15.1.2020: oddaja okvirnega naslova in povzetka članka (cca. 250 besed)
  • 31.5.2020: oddaja končne različice članka (5.000 – 7.000 besed)
  • september 2020: izid tematske številke

 

Če želite pri pripravi tematske številke sodelovati s prispevkom, prosimo, da povzetek in članek pošljete urednici tematske številke Klaudiji Šterman Ivančič (klaudija.sterman@pei.si).  Prav tako se lahko na navedeni naslov po 3.12.2019 za informacije o bazah podatkov raziskave PISA 2018 obrnete vsi, ki bi jih želeli neposredno analizirati.

Dostopnost