Vabilo na majske PI pogovore: Podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev

Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature vabi na nadaljevanje mesečnih diskusij “PI pogovori” v sredo, 8. maja 2019, ob 19. uri v Trubarjevi hiši, na Ribjem trgu 2 (vhod v prostore Trubarjeve hiše literature je s Stritarjeve ulice 7) z naslovom Podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev

 

Kratek opis:

Podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev smo v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom začeli razvijati leta 2015, ko smo pričeli z ustanavljanjem lokalnih akcijskih timov na ravni občin. V lokalne akcijske time smo v občinah Grosuplje, Trebnje, Ljubljana in Murska Sobota preko vrtcev povezali vse ključne deležnike, ki se pri svojem delu srečujejo z družinami z otroki, starimi od rojstva do 6 let, še posebej s tistimi družinami, ki potrebujejo posebno skrb in podporo – v našem primeru so bile to romske družine.

Ključna spoznanja in ugotovitve pa niso relevantne le za delo z romskimi družinami, pač pa tudi z drugimi ranljivimi skupinami, zlasti tistimi iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij. Zaradi političnih in ekonomskih migracij lahko v prihodnje pričakujemo še več z njimi povezanih izzivov, v Sloveniji pa šele razvijamo načine podpore za omenjene skupine. V luči zagotavljanja ustreznih pogojev za njihovo aktivno državljanstvo ter participacijo na trgu dela je ključno povezovanje relevantnih deležnikov s ciljem podpore pri vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja. Ugotovitve iz omenjenih okolij so zato izjemno dragocene za oblikovalce nacionalnih in lokalnih politik.

 

Sogovornice:

  • Andreja Jaklič Šimnic, VVZ Kekec Grosuplje
  • Andrea Celija, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti
  • mag. Mateja Režek, Pedagoški inštitut
  • dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
Dostopnost