Vabilo na mednarodni znanstveni simpozij: Globalni vpliv ameriških sanj

ZRC SAZU in Pedagoški inštitut vas vabita na mednarodni znanstveni simpozij Globalni vpliv ameriških sanj, ki bo potekal v soboto, 25. maja, od 11.00 – 15.00 v prostorih ZRC SAZU (Novit trg 2, Ljubljana).

 

V imaginariju ameriškega načina življenja kot tudi ameriške kulture nasploh zasedajo ameriške sanje posebno mesto, saj veljajo za destilirano različico vseh ameriških vrednot. Tako v ekonomiji in politiki kot tudi v popularni kulturi in literaturi, predstavljajo nekakšen arhetip zgodbe o (materialnem) uspehu. Hkrati predstavljajo ameriške sanje – tako v ZDA kakor tudi drugod po svetu – simbol napredka in sinonim upanja. Za razliko od hierarhične strukture ‘stare’ razredne kulture v Evropi, ki jo najbolje opišeta prispodobi o ‘srebrnih žlicah’ in ‘zlatih padalih’ družbenih elit, je obljuba ameriških sanj, kot enem izmed osnovnih motivacijskih dejavnikov priseljevanja v ZDA, temeljila na nekakšnem meritokratičnem egalitarizmu. Poleg tega je njihov progresivni idealizem galvaniziral tudi številne emancipatorične družbene projekte, npr. gibanje za državljanske pravice, zeleni New Deal itn.

Kljub temu, da veljajo za nesporni temelj ameriške družbe, so ameriške sanje vse pogosteje deležne tudi številnih ugovorov in očitkov. Idealizem ameriških sanj oz. vizija, da lahko vsak posameznik uresniči zastavljeni cilj, je namreč zamenjala distopična slika socialnega darvinizma, ki ga poganja privid skupnega cilja: materialni uspeh. Ne preseneča torej, da so zaradi t.i. ‘razkoraka v priložnostih’, kakor opozarjajo številni strokovnjaki, ameriške sanje v krizi. Prav razkorak med njihovo idealizirano podobo na eni strani ter naraščajočo neenakostjo oz. vse nižjo socialno mobilnostjo v primerjavi z ostalimi demokratičnimi državami na drugi je postavil pod vprašaj njihov emancipatorični potencial.

Pričujoči mednarodni znanstveni simpozij ima namen tematizirati nekatera izmed temeljih vprašanj, ki (neposredno ali posredno) obravnavajo vpliv ameriških sanj na demokratične družbe. Panelisti bodo razpravljali o številnih problemih in izzivih, povezanih s t.i. ‘standardno’ interpretacijo ameriških sanj  kakor tudi o vrsti ugovorov in očitkov, ki so jih deležne. Posebna pozornost bo namenjena tudi ‘globalizaciji’ ameriških sanj oz. vplivu le-teh tako na EU kakor tudi Kitajsko, katerih lastne sanje (fenomen ‘evropskih’ oz. ‘kitajskih’ sanj) predpostavljajo vedno bolj soodvisno globalno prihodnost.

Panelisti:

  •  Victor Tan Chen, Ph.D., Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia (ZDA): avtor knjige Cut Loose: Jobless and Hopeless in an Unfair Economy (2015).
  • Robert C. Hauhart, Ph.D., J.D., Saint Martin’s University, Lacey, WA (ZDA): avtor knjig Seeking the American Dream: A Sociological Inquiry (Palgrave Macmillan 2016) ter The Lonely Quest: Constructing the Self in the 21st Century United States (Routledge 2019).
  • Darko Štrajn, Pedagoški inštitut in AMEU-ISH (Fakulteta za podiplomski humanistični študij): avtor knjige From Walter Benjamin to the End of Cinema: Identities, Illusion and Signification Within Mass Culture, Politics and Aesthetics (2017).
  • Mitja Sardoč, Ph.D., Pedagoški inštitut in Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani: urednik tematske številke revije Šolsko polje ‘Education and the American Dream’ (2017).

 

Simpozij bo potekal v angleškem jeziku. Med odmori bodo na voljo napitki in prigrizki. Zaradi ustrezne organizacije vas vljudno naprošamo za predhodno prijavo (do petka, 17. maja) na e-naslov mitja.sardoc@pei.si

Dostopnost