Vabilo na nacionalno usposabljanje v okviru projekta »Le z drugimi smo«

ZRC SAZU Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije in Pedagoški inštitut vabita strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju na nacionalno  usposabljanje v okviru projekta »Le z drugimi smo«, ki bo 5. in 6.  aprila. 2019 v prostorih ZRC SAZU, Novi trg 2 in 4, 1000 Ljubljana. 16-urno usposabljanje bo potekalo v petih seminarjih:

  • Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog
  • Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
  • Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij
  • Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu
  • Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi

 

Program seminarjev

Na usposabljanje se prijavite v sistemu KATIS.

IZOBRAŽEVANJE JE BREZPLAČNO. Seminarji se bodo izvajali sočasno v več prostorih ZRC SAZU. Udeleženci bodo po opravljenem seminarju in po izpolnjeni evalvaciji v sistemu KATIS prejeli potrdila, vredna 1 točko, ki jih bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, uveljavljali za poklicno napredovanje.

Za vse dodatne informacije o izobraževanju smo vam na voljo na e-naslovu: info@lezdrugimismo.si.

Dostopnost