Vabilo na tiskovno konferenco: Predstavitev rezultatov evropskega projekta SIRIUS 2.0 za leto 2018

Vabimo vas na tiskovno konferenco, kjer bomo na mednarodni dan migrantov, 18. decembra, predstavili dejavnosti evropske mreže za politike izobraževanja priseljencev – SIRIUS, ki so v 16-ih državah Evropske unije, tudi v Sloveniji, potekale v letu 2018.

Predstavili bomo:

  • ključne ugotovitve nacionalnih posvetov »SIRIUS National round tables« o prednostnih nalogah in možnostih razvoja vključujoče politike izobraževanja priseljencev (v Sloveniji in drugih sodelujočih EU državah).
  • izsledke mednarodne raziskave »SIRIUS Watch«, ki je bila v letu 2018 osredinjena na partnerstvo med šolami in neformalnim izobraževanjem pri vključevanju otrok in mladostnikov priseljencev v izobraževanje in spodbujanju socialne integracije v kulturno okolje evropskih držav.

 

Kratka predstavitev delovanja SIRIUS v letu 2018

SIRIUS je evropska mreža za politike izobraževanja priseljencev (Policy Network on Migrant Education). SIRIUS vstopa v razprave o izobraževalni politiki z dobrimi praksami in točnimi podatki, pri čemer mobilizira osrednje migracijske in izobraževalne dejavnosti ter krepi zmogljivosti pobud za priseljence in izobraževalce. Osrednja značilnost poslanstva SIRIUS je olajšati medsektorski pristop, ki združuje raziskovalce, oblikovalce politik, strokovne delavce na področju izobraževanja priseljencev ter same priseljence in begunce. Skupaj identificirajo izzive in potrebe, izmenjujejo dobre prakse in poiščejo sodelovalne načine za doseganje skupnih ciljev. SIRIUS si prizadeva zagotavljati izmenjavo in sodelovanje med temi skupinami akterjev pri vseh dejavnostih. SIRIUS gradi vključujočo in na dokazih temelječo politiko in sodelovanje s tem, da  analizira in soustvarja znanja o glavnih izzivih in pristopih politike za inkluzivno izobraževanje otrok in mladih s priseljenskim ozadjem, prepoznava, izmenjuje in promovira dobre prakse politike ter spodbuja inovacije in vključevanje v razvoj, eksperimentiranje in izvajanje politike ter rezultate diseminira široko in v politično prijaznih oblikah, kot so priporočila, smernice in orodja.

V letu 2018 so (od aprila do julija) v 16-ih državah EU potekali nacionalni posveti (National round tables), na katerih so v dialogu in izmenjavi med oblikovalci politik, strokovnjaki, organizacijami priseljencev, raziskovalci, ravnatelji šol in učitelji ter drugimi zainteresiranimi deležniki razpravljali o nacionalnih prednostnih nalogah pri izobraževanju migrantov. Na nacionalnem posvetu v Sloveniji, ki je potekal 6. junija, smo identificirali izzive pri izvajanju Nacionalne strategije vključevanja priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, tako na ravni organizacije in izvajanja pouka ter povezovanja šole z družinami in organizacijami v lokalni skupnosti, kot tudi na ravni podpornih sistemov profesionalnega razvoja pedagoških delavcev.

Dostopnost