“ VESELI IDIOTI – NOVI SMOTRI IZOBRAŽEVANJA: Sprememba vloge šole pri formiranju posameznika”

PI pogovori se bodo osredinjali na spremembe v izobraževanju danes, kot posledico novodobnih družbeno-političnih strategij  na ravni EU in v Sloveniji. Problematizirali bodo edukacijske politike, javni in strokovni (šolski) diskurz ter smotre oz. cilje formalnega izobraževanja z vidika izidov za posameznika. Odprli bodo vprašanje spremenjene vloge šole pri formiranju posameznika, ki se oddaljuje od humanističnega koncepta vzgoje svobodnega, mislečega individuuma in preusmerja k »proizvodnji« specializiranih posameznikov, ki nikoli ne dosežejo zadostne izobrazbe za opravljanje poklica, temveč si morajo vse življenje pridobivati ustrezne kompetence, da se lahko prilagajajo nenehno spremenljivim zahtevam rasti in napredka.
Sogovorniki:
Andrej Adam,
Sabina Autor,
Darko Štrajn
Pogovor je povezovala Urška Štremfel.

Dogodek je bil organiziran v okviru praznovanja 50. obletnice Pedagoškega inštituta, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Dostopnost