Ponovno vabimo k reševanju vprašalnika o spremljanju vašega počutja in soočanja s pandemijo COVID-19

Druga razglasitev epidemije v Sloveniji pred nas ponovno postavlja izzive kako ohraniti stik s sabo in z drugimi ter se učinkovito spoprijeti z novo vsakdanjostjo. Ob prvi razglasitvi epidemije v Sloveniji smo na Pedagoškem inštitiutu raziskovali ali so pri spoprijemanju z izzivi, ki jih prinaša epidemija v pomoč nekatere preizkušene in z raziskavami podprte vaje, ki smo jih v zadnjih letih razvijali v okviru projekta ROKA v ROKI.

Naše prve ugotovitve temu pritrjujejo, izkazalo se je namreč, da se izvajanje tovrstnih vaj pomembno povezuje z boljšim počutjem ter manj skrbmi, tako splošnimi kot tistimi povezanimi s COVID-19.

Prosimo vas, da si vzamete 10 minut in popolnoma anonimno odgovorite na nekaj vprašanj o vašem trenutnem počutju. Zanima nas namreč ali drugo epidemijo kakorkoli drugače doživljate. K reševanju vabljeni tako tisti, ki ste pri reševanju že sodelovali spomladi kot tisti, ki niste.

Do vaj lahko dostopate in jih uporabljate tudi brez reševanja vprašalnika. Vam bomo pa za vaše odgovore in deljenje povezave zelo hvaležni.

Vprašalnik je dostopen na tej povezavi: https://1ka.arnes.si/a/3011

Ana Kozina, Maša Vidmar, Manja Veldin, Tina Pivec in Igor Peras
Center za evalvacijske študije, Pedagoški inštitut

Dostopnost