Zakaj moramo misliti digitalizacijo?

Predstavitev projekta “Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij” (EDUCAT(H)UM)

 11. 4. 2023, MKL – Mestna knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana

 

Osrednji cilj projekta je interdisciplinarno raziskovanje človekovega položaja v sodobni digitalizirani družbi in prevpraševanje vloge digitalnih tehnologij v sodobni vzgoji in izobraževanju. S projektom želimo razširiti polje raziskovanja digitalizacije kot kompleksnega družbeno-tehničnega fenomena ter opozoriti na pomembno vlogo, ki jo imata pri konceptualizaciji in kritičnem prevpraševanju humanistika in družboslovje. Hkrati to pomeni odziv na aktualnost hitrega tehnološkega razvoja in trenutno potekajoče šolske reforme v Sloveniji. Vključitev poljsko-slovenske perspektive prinaša vpogled v dve različni družbeno-kulturni okolji, ki ju uokvirjajo posebnosti šolskih sistemov in izobraževalnih politik ter pogledi učiteljev na digitalne tehnologije.

Vsebinsko projekt skozi preseke različnih humanističnih in družboslovnih ved, filozofije, sociologije, jezikoslovja, antropologije, pedagogike in zgodovine, raziskuje procese družbenih sprememb, ki so posledica intenzivnega razvoja tehnologije in digitalizacije vse od 20. stoletja naprej. Področje vzgoje in izobraževanja je v tem oziru eno najpomembnejših mest, kjer se odvija digitalna preobrazba družbe in pojmovanja človeka in človeškosti. Gre namreč za področje, kjer poteka človekova formacija oz. socializacija in pričakovanja družbe so v današnjem času drugačna od tistih izpred stoletja ali dveh. Hkrati je razmah digitalnih tehnologij v  izobraževanju pospešila tudi pandemija COVID-19, zaradi katere je v trenutni potrebi po ohranjanju temeljnih oblik izobraževalna politika pogosto iskala hitre rešitve brez temeljite in strateške refleksije. Zato smo raziskovanje vloge digitalizacije v sodobni vzgoji in izobraževanju zastavili ob vprašanjih, ki se nanašajo zlasti na metode in smotre izobraževanja, njegovo družbeno vlogo ter definiranje človeka v dobi digitalnih tehnologij in v razmerju do umetne inteligence.

Odgovore na zastavljena vprašanja bomo oblikovali s teoretično in empirično analizo trenutnega stanja tako v mednarodnem evropskem kontekstu kot v primerjalni poljsko-slovenski perspektivi. Z interdisciplinarnim pristopom, ki ob teoretičnem raziskovanju različnih vidikov vloge digitalnih tehnologij v vzgoji in izobraževanju pomembno mesto namenja tudi analizi diskurzov o njej, bomo pokazali, da ključni izobraževalno-politični dokumenti ne vplivajo le na oblikovanje (nacionalnih) politik, temveč tudi na naše vsakdanje razumevanje digitalnih tehnologij in s tem posledično tudi vloge in ciljev izobraževanja. Ob tem bomo pripravili tudi izhodišča za njihovo kritično refleksijo ter tako prispevali k ustreznejši umestitvi vzgoje in izobraževanja v trenutni zgodovinski trenutek, ki ga uokvirjata digitalizacija in diskurz t. i. digitalne preobrazbe.

Kot uvodno predstavitev nekaterih preliminarnih rezultatov projekta smo v nadaljevanju dogodka izvedli okroglo mizo z naslovom Zakaj moramo misliti digitalizacijo?, na kateri smo odprli trenutno najbolj aktualna vprašanja, ki zadevajo rabo digitalnih tehnologij v vzgoji in izobraževanju in njihov vpliv na družbo v današnjem trenutku.

V triletnem bilateralnem projektu Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (EDUCAT(H)UM) sodelujeta projektni skupini Pedagoškega inštituta in Fakultete “Artes Liberales” z Univerze v Varšavi. Projekt poteka  v okviru sheme Weave, ki jo financirata dve nacionalni agenciji za znanost: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in poljska Narodowe Centrum Nauki (NCN).

 

Kontakt za dodatna pojasnila:
vodja slovenskega dela projekta dr. Janja Žmavc (janja.zmavc@pei.si)

Več informacij:
https://www.pei.si/raziskovalna-dejavnost/projekti/educathum/
Spletna stran projekta Educat(H)um: https://educathum.al.uw.edu.pl/

Dostopnost