Bijuklič Igor

doc. dr. Igor Bijuklič, znanstveni sodelavec


email: igor.bijuklic@pei.si


telefon: + 386 1 420 12 58


Igor Bijuklič se je rodil 25. 9. 1980 v Šempetru pri Novi Gorici. Diplomiral je leta 2006 na Fakulteti za družbene vede, smer komunikologija. Leta 2014 je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Moderna propaganda in PR kot tehniki upravljanja z ljudmi« na fakulteti za podiplomski študij ISH (Institutum Studiorum Humanitatis) v Ljubljani.

Od 01. 10. 2010 do 31. 12. 2013 je bil s pogodbo za določen čas zaposlen kot mladi raziskovalec na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani v Centru za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju. Od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015 je bil s pogodbo za določen čas tam zaposlen kot asistent-raziskovalec v Centru za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju. Od 01. 11. 2017 dalje je s pogodbo za določen čas tam delno zaposlen kot asistent z doktoratom v Centru za preučevanje kognicije in učenja. Od 13. 11. 2015 dalje je s pogodbo za določen čas delno zaposlen kot asistent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, na študijskem programu Politologija: študij politike, etike in družbe in vodi bralne vaje pri predmetih Kultura in umetnost, Filozofija naravoslovja, Politika in kritika managementa.

Od leta 2005 do 2013 je bil sodelavec kulturne redakcije Radia Študent, kjer je pokrival področje humanistike, kulture, filma in literature. Od leta 2013 je gostujoči komentator v radijski rubriki Pod katedrom na univerzitetni redakciji Radia Študent. Tam pripravlja skupaj s sodelavci oddaje o novostih in domislicah na področju visokošolskega izobraževanja.


Trenutni projekti


Le z drugimi smo: krepitev socialnih in državljanskih kompetenArhiv projektov


CAREER - “Opolnomočimo mlade na karierni poti”


TITA - Team cooperation to fight early school leaving (ESL)

Dostopnost