Jager Jerneja

dr. Jerneja Jager, znanstvena sodelavka


email: jerneja.jager@pei.si


telefon: + 386 1 420 12 69


COBISS


Jerneja Jager je univerzitetna diplomirana pedagoginja, magistrica inkluzivne pedagogike, doktorica edukacijskih ved. Doktorirala je z disertacijo z naslovom “Odnos ravnateljev in strokovnih delavcev vrtcev ter predstavnikov lokalnih skupnosti do izvajanja predšolskih programov za ogrožene otroke”.

Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena kot znanstvena sodelavka. Je vodja Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom. Usklajuje delovne procese znotraj Centra ter spremlja njegovo poslovanje. Njeni raziskovalni interesi so kakovost v vzgoji in izobraževanju, predšolski programi za ogrožene otroke, profesionalni razvoj strokovnih delavcev. Izvaja seminarje v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev ter dejavnosti profesionalnega razvoja v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom. Udeležuje se konferenc doma in v tujini, na katerih predstavlja rezultate raziskovalnega dela. Je članica Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta, akademska članica Athens Institute for Education and Research (ATINER) ter recenzentka pri revijah Early Years, Italian Journal of Family Education in revijah ATINER-ja.

  

Dostopnost