Znanstveni svet

Znanstveni svet inštituta je ustanovljen za obravnavanje in odločanje o raziskovalnih in znanstvenih vidikih raziskovalnega procesa ter drugih programskih zadevah s področja dejavnosti inštituta. Predlaga dolgoročne usmeritve raziskovalnega in razvojnega dela inštituta ter določa strokovne podlage za program dela in razvoj inštituta.

Predsednica:
dr. Valerija Vendramin

Namestnica predsednice:
dr. Ana Kozina

Člani in članice:
dr. Jerneja Jager
dr. Eva Klemenčič
dr. Zdenko Kodelja
dr. Marjan Šimenc
mag. Mojca Čuček
dr. Igor Ž. Žagar
dr. Janja Žmavc

Dostopnost