Mlekuž Ana

mag. Ana Mlekuž, raziskovalka z magisterijem


email: ana.mlekuz@pei.si


telefon: + 386 1 420 12 51


COBISS


Ana Mlekuž je magistrica znanosti na področju ekonomije in poseduje diplomo iz političnih ved (smer mednarodni odnosi), trenutno pa je vpisana na doktorski študij na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.  Je članica Infrastrukturnega centra Pedagoškega inštituta, njeno osrednje raziskovalno področje pa je vodenje v večkulturnih okoljih ter finančna pismenost. Sodeluje na različnih raziskovalnih projektih ter pri izvedbi mednarodnih raziskav znanja.
Skrbi tudi za organizacijo javnih dogodkov Pedagoškega inštituta (tiskovne konference, znanstvene konference, različne okrogle mize in druge dogodke) in upravlja z inštitutsko spletno stranjo ter profili socialnih medijev.

 


Trenutni projekti


Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev


PISA – Program mednarodne primerjave dosežkov učencev


UNESCO Global Education Monitor Report


Znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju


Arhiv projektov


ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljev


Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne zakonitosti v kontekstu migracij (PYD–SI–MODEL)


HEAD: Za opolnomočenje ravnateljic in ravnateljev pri oblikovanju inkluzivne šolske kulture


Erasmus K2: BRAVEdu: Breaking the poverty taboo: Roles and responsibilities of education


Erasmus K3: ROKA v ROKI: Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost (celostni pristop)


TITA: Team cooperation to fight early school leaving


CAREER: Opolnomočimo mlade na karierni poti


RAOLLLA: Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem


PISA 2015 - Program mednarodne primerjave dosežkov učencev 2015


ESLC 2011 – Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah


ICCS 2009 – Mednarodna raziskava državljanskega izobraževanja in vzgoje

Dostopnost