Novak Jure

Jure Novak, raziskovalec


email: jure.novak@pei.si


COBISS


Leta 2015 je na Fakulteti za družbene vede diplomiral na smeri analitska sociologija, leta 2018 pa pridobil naziv magistra sociologije na 2. bolonjski stopnji. Od leta 2018 je na Pedagoškem inštitutu, kot raziskovalec, zaposlen v Centru za uporabno epistemologijo. Sodeloval je pri finalizaciji mednarodne raziskave ICCS 2016, trenutno pa sodeluje pri mednarodnih raziskavah PIRLS 2021 in ICCS 2022.

 


Trenutni projekti


PIRLS 2021


ICCS 2022


Arhiv projektov


ICCS 2016

Dostopnost