Svetlik Karmen

mag. Karmen Svetlik, raziskovalka z magisterijem


email: karmen.svetlik@pei.si


telefon: +386 1 420 12 47


COBISS


Karmen Svetlik je profesorica kemije in fizike ter magistrica kemijskega izobraževanja. Leta 2016 je uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom Vplivni dejavniki na dosežke učencev pri kemiji v raziskavi TIMSS 2011 na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena kot raziskovalka z magisterijem v Infrastrukturnem centru. Kot raziskovalka je sodelovala oziroma sodeluje v mednarodnih raziskavah: TIMSS 2007, 2011, 2015, TIMSS Advanced 2008, 2015 – Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja kot koordinatorka za naravoslovje, PIRLS 2018 – Mednarodna raziskava bralne pismenosti kot podatkovni vodja in TALIS 2018 – Mednarodna raziskava poučevanja in učenja. Sodelovala je tudi v projektu Inovativna pedagogika 1:1 pri evalvaciji projekta (2012-2015). Ukvarja se z raziskovanjem vpliva dejavnikov poučevanja na doseženo znanje kemije in drugih naravoslovnih predmetov ter razlik v percepciji naravoslovnih konceptov, ki so skupni več predmetnim področjem (fizika, kemija, biologija). Sodeluje v razvojnem timu projekta Bralna pismenost in razvoj slovenščine (OBJEM). Od leta 2017 sodeluje tudi pri Eurydice (Evropsko informacijsko središče za izmenjavo podatkov o izobraževanju) in EAG (Education at a Glance) na MIZŠ.

 


Trenutni projekti


TALIS 2018


OBJEM (Bralna pismenost in razvoj slovenščine)


Eurydice


EAG


Arhiv projektov


TIMSS 2007, 2011, 2015


TIMSS Advanced 2008, 2015


PIRLS 2016


Inovativna pedagogika 1:1

Dostopnost