Vršnik Perše Tina

izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, višja znanstvena sodelavka


email: tina.vrsnik@pei.si


COBISS


Tina Vršnik Perše je univerzitetna diplomirana pedagoginja in doktorica pedagoških znanosti. Doktorsko disertacijo z naslovom »Integracija otrok s posebnimi potrebami : analiza sprememb zakonodaje vzgoje in izobraževanja ter njeni učinki« je zagovarjala na Oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete UL.

Zaposlena je kot visokošolska učiteljica za področje pedagogike na Oddelku za temeljne pedagoške predmete na Pedagoški fakulteti UM in kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu v okviru Centra za evalvacijske študije. Glavna področja njenega raziskovanja so vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, izobraževanje pedagoških delavcev in svetovalna služba v vzgoji in izobraževanju. Sodelovala je v številnih mednarodnih raziskavah (TALIS, ICCS, ESLC, PISA) in projektih (aplikativnih raziskovalnih projektih in nacionalnih evalvacijskih študijah, pri čemer je bila nosilka nacionalnih evalvacijskih študij Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju , Vloga svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami). V obdobju med 2008 in 2010 je bila namestnica direktorja Pedgoškega inštituta, od 2018 naprej je prodekanica za izobraževalno dejavnost na Pedagoški fakulteti UM.

 

 


Trenutni projekti


ROKA v ROKI: Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost (celostni pristop)


Arhiv projektov


V objemu besed


RAOLLLA : raising awareness and opportunities of lifelong learning for low achievers


Creative awareness raising and empowerment for employability and resiliency (CAREER)


TITA – English Team cooperation to fight early school leaving

Dostopnost