Zbornik povzetkov predstavitev na strokovnem posvetu Korona in vrtec

Strokovni posvet Korona in vrtec smo organizirali z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili strokovni delavci v vrtcih soočeni ter z namenom refleksije praks, ki so jih v vrtcih implementirali v času bolezni covid-19. Strokovnim in vodstvenim delavcem smo s posvetom omogočili medsebojno deljenje izkušenj in s tem  nudenje pomoči pri nadaljnji organizaciji izvajanja vrtčevskih dejavnosti v spremenjenih razmerah.

Pripravili smo zbornik povzetkov predstavitev na strokovnem posvetu Korona in vrtec. Zbornik vsebuje predstavitev prispevkov strokovnih in vodstvenih delavcev vrtca ločenih po vsebinskih sklopih, povzetek okrogle mize, predstavitev iniciativ našega centra v luči korone in tudi smernice za ohranjanje kvalitete pedagoške prakse ob preventivnih ukrepih za zamejitev širjenja koronavirusa v vrtcih.

Na 60 stranih vam ponujamo vpogled v vsebine in ugotovitve strokovnega posveta, nabor dobrih praks za delo na področju predšolske vzgoje in izobraževanja, kljub zaprtju vrtcev ter smernice, s pomočjo katerih lahko vsi skupaj še vedno skrbimo za kvalitetno pedagoško prakso v vrtcih.

Prijetno branje!

Zbornik je dostopen tu.

Dostopnost