»ZDRAVSTVENA VZGOJA IN ZDRAVJE KOT POSEL – Posamičnikov odnos do zdravja«

V predavanju in diskusiji bomo razlikovali ožje in širše pojmovanje zdravja. Vprašali se bomo, kaj lahko posamičnik kot duhovno ozaveščen posameznik sam stori za svoje zdravje. To je odvisno od tega, kako ga razume. Manjšina razume zdravje v najširšem smislu kot fizično, psihosocialno in duhovno ravnotežje in blagostanje individualne osebnosti, večina pa ga še vedno razume v ožjem smislu kot odsotnost simptomov bolezni. Zato večina še vedno verjame v klasično alopatsko medicino, vedno več ljudi pa že v alternativno.
Vseživljenjsko spoznavamo zdrave in bolne strani naše biopsihosocialne in duhovne večplastnosti. Le postopno osvajamo kritično distanco do ideologije farmacevtske industrije. Uvidevamo, da ni več toliko pomembna diagnoza bolezni kot pa različni načini zdravljenja, da je pomembnejša za zdravje vegetarijanska kot mesna hrana vsaj glede na Campbellovo Kitajsko študijo. Živimo v različnih kulturah, ki različno vrednotijo zdravje. Zaradi domačega okolja, šol in lastnega interesa pa dosegamo različne stopnje zdravstvene pismenosti v smislu sposobnosti pridobivanja sekundarnih mnenj zdravnikov o svojem zdravju, izbire zdravilcev in načinov samozdravljenja. Z globalno soodvisnostjo vseh povečujejo tudi grožnje škodljivih vplivov okolja in se krepijo pobude za ekološko zdravo okolje.
Sogovornik:
dr. Bogomir Novak, višji znanstveni sodelavec na Pedagoškem inštitutu

Dostopnost