Založništvo

Letnik XXI (2010), številka 5-6: Vloga in pomen jezika v vzgoji in izobraževanju VI: Toleranca, elementi (samo)kritike.


Urednik(i): Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2010


Obseg: 238 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Žagar, Igor Ž. (ur.) (2010). Šolsko polje XX (2010), 5-6: Vloga in pomen jezika v vzgoji in izobraževanju VI: Toleranca, elementi (samo)kritike,Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2010/1581_6044_5-6-2010.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost