Založništvo

Zbrana dela Primoža Trubarja X: Primož Trubar, Pisma.


Urednik(i): Edvard Vrečko, Fanika Krajnc-Vrečko


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2015


Obseg: 456 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-230-4


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-231-1


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Vrečko, E., Krajnc-Vrečko, F. (ur.) (2015). Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. X): Primož Trubar, Pisma. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-230-4

MLA:
Vrečko, Edvard, Krajnc-Vrečko, Fanika, ur. Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. X): Primož Trubar, Pisma. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-230-4>


Najnovejša, digitalna izdaja pisem Primoža Trubarja v okviru Zbranih del Primoža Trubarja je dopolnitev vseh doslej znanih in natisnjenih izdaj pisem slovenskega reformatorja in avtorja prve slovenske knjige. Prvi je pisma Primoža Trubarja, posebno iz uraškega obdobja, deloma v celoti deloma pa v izvlečkih objavil Ivan Kostrenčić v Urkundliche Beiträge zur Geschichte der protestantischen Literatur der Südslaven, Wien 1874 (18 pisem iz obdobja 1559 do 1565). Za njim je do tedaj znana Trubarjeva pisma (56 pisem in 5 drugih dokumentov) izdal Theodor Elze v Primus Trubers Briefe, mit den dazu gehörigen Schriftstücken – gedruckt für den Literarischen Verein in Stuttgart, Tübingen 1897. Ta izdaja, čeprav ne vseh do sedaj znanih Trubarjevih pisem, z obsežno korespondenco drugih akterjev, ki so usodno vplivali na protestantizem na Slovenskem in takratna dogajanja okrog slovenskega in hrvaškega tiska, ter obsežnimi komentarji, je najobširnejša izdaja Trubarjeve korespondence v nemškem jeziku.

Po Theodorju Elzeju je bilo odkritih še nekaj Trubarjevih pisem, večino teh je odkril Mirko Rupel, literarni zgodovinar in jezikoslovec ter uveljavljeni raziskovalec slovenske reformacije. Želel je izdati Trubarjeva pisma v izvirniku in prevodu, na novo je transkribiral vsa pisma in jih 23 ter dva računa tudi prevedel v slovenski jezik, vendar mu je smrt preprečila dokončanje te zamisli. Zbirko je prevzel Branko Berčič, ki je uredil seznam Trubarjevih pisem, vendar zaradi obilice drugega dela in bolezni ni uspel uresničiti zamisli in je pripraviti za tisk.

Tokratna izdaja pisem Primoža Trubarja sloni na izdaji, ki jo je po naročilu Slovenske akademije znanosti in umetnosti ob 400-letnici smrti Primoža Trubarja uredil in pripravil za tisk Jože Rajhman. Odkril je tudi 2 novi Trubarjevi pismi. Pisma so izšla v založbi Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, ZRC SAZU, v zbirki Korespondence pomembnih Slovencev, v Ljubljani, 1986 pod naslovom Jože Rajhman, Pisma Primoža Trubarja. Urednik pričujoče izdaje je za osnovo uporabil izdajo Jožeta Rajhmana, ki brez dvoma sodi med največje poznavalce slovenske protestantike in Primoža Trubarja v drugi polovici minulega stoletja. Ohranjena je kronološka razvrstitev pisem in listin, dodanih pa je 15 transkripcij in prevodov pisem in listin, ki širše osvetljujejo posamezne dogodke v Trubarjevim življenjem oziroma njegovo delo in usodo. Trubar pisem nikoli ni pisal v slovenskem jeziku, vsaj doslej ne poznamo nobenega, temveč v tedanji nemščini in zelo redko v latinščini.

Dostopnost