Izjava Pedagoškega inštituta ob diskreditaciji Pedagoškega inštituta

Spoštovana gospa ministrica, prof. dr. Simona Kustec!

V okviru 21. redne seje DZ, ki je potekala 19. 10. 2020, je bilo izrečenih veliko neresnic in diskreditacij o delu Pedagoškega inštita. Zato smo raziskovalke in raziskovalci pripravili seznam aktivnosti, ki smo jih na Pedagoškem inštitutu opravili v času spomladanske epidemije, na katere ste očitno, nenamerno ali namerno, pozabili, in s čimer demantiramo vašo izjavo, »pričakujem, da bo Pedagoški inštitut /…/ zelo intenzivno in aktivno skočil na vlak tistih, ki sedaj v najožjem jedru pripravljajo strokovno podlago za nadaljnji razvoj znanja, vizije znanja in pa nadaljnjo vlogo pedagoške profesije v samih izobraževalnih procesih za prenos znanja v prihodnosti. Žal osebno moram povedati, da tega sama od kar sem na mandatu s strani Pedagoškega inštituta v nobeni obliki nisem bila deležna.«

V nadaljevanju navajamo seznam aktivnosti, ki smo jih v času epidemije izvedli samoiniciativno, saj z vaše strani nismo bili povabljeni k sodelovanju.

Seznam samoiniciativnih aktivnosti, povezanih z izobraževanjem, v času epidemije Covid-19:

 • zasnova in izvedba raziskave Izobraževanje učencev in dijakov priseljencev v času pomladanske epidemije Covid-19 (edina samostojna raziskava o izobraževanju učencev in dijakov priseljencev; na poslano poročilo MIZŠ do danes ni odgovorilo),
 • zasnova in izvedba raziskave Učinek razvijanja čustvenih kompetenc na posameznikovo psihološko funkcioniranje v času pandemije (posebna skrb je bila namenjena spremljanju psihološkega funkcioniranja v času epidemije, tudi zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja, ter nudenju odprto dostopne podpore),
 • zasnova dobrodelne akcije – Organizacija koordinacije zbiranja računalnikov (konec marca smo kontaktirali MIZŠ in se ponudili za koordinacijo zbiranja računalnikov, pa tudi ponudili kakršnokoli drugo pomoč, čez nekaj dni smo dobili z MIZŠ informacijo, da nas ne potrebujete),
 • zasnova raziskave Covid-19 (delovni naslov) (skupaj z Uradom za razvoj in kakovost izobraževanja na MIZŠ smo že zasnovali ogrodje raziskave, pripravljali izvedbeno zasnovo, ko smo, po nekaj dneh dela, dobili informacijo z MIZŠ, da bo raziskavo opravil ZRSŠ),
 • izvedba raziskave Covid 19: Response of Education System – Slovenia (raziskava je prinesla vpogled v odziv izobraževalnega sistema in določenih deležnikov na Covid-19, pri čemer smo se posebej osredotočili na ranljive skupine otrok/učencev oz. učenk),
 • zbiranje sredstev za romske družine (družine iz devetih romskih naselij v Sloveniji, s predšolskimi in šoloobveznimi otroki, smo oskrbeli z najnujnejšimi življenjskimi in šolskimi potrebščinami ter potrebno zaščitno in računalniško opremo),
 • prevod poročila Evropske komisije Verjeten vpliv epidemije Covid-19 na izobraževanje: Razmisleki, ki temeljijo na obstoječi literaturi in nedavnih mednarodnih zbirkah podatkov (to je tudi edina aktivnost, za katero ste se na MIZŠ odločili, da jo kot pomoč pri organizaciji izobraževanja sprejmete s strani Pedagoškega inštituta),
 • organizacija in izvedba okrogle mize Izobraževanje na daljavo – izkušnje za prihodnost? (na okrogli mizi je sodeloval tudi MIZŠ, in sicer državni sekretar in vodja enote Eurydice),
 • odzivi v medijih: objavljeni oz. posneti intervjuji v medijih, in sicer Delu, Štajerskem tedniku, Dnevniku, Radiu Prvi. Pri čemer je treba opozoriti, da smo za kompetentne odgovore na novinarska vprašanja izvedli tudi nekaj sekundarnih analiz podatkovnih baz. Smo pa, kot raziskovalke in raziskovalci na področju edukacije, bili pogosto kritični do predlaganih rešitev glede organizacije pouka s strani MIZŠ in opozarjali na težave,
 • drugo: zraven pripravljenih (in objavljenih) strokovnih in znanstvenih prispevkov ter poročil je bil objavljen tudi prispevek o pomenu odzivnih in dobro usklajenih sistemov za podporo družinam z otroki do 7. leta starosti (prispevek je bil posredovan tudi Skupnosti občin Slovenije),
 • v trenutnem obdobju naslavljamo Covid-19 v okviru številnih mednarodnih in nacionalnih aktivnosti (raziskave, seminarji za učiteljske zbore, regijska srečanja za izmenjavo praks, načrtovanje izvedbe strokovnega posveta za vrtce, izvedba usposabljanj za uporabo platforme ZOOM za strokovne delavce v VIZ …), rezultate katerih bomo objavili takoj, ko bo to mogoče.

 

Iz nabora opisanih aktivnosti je nedvoumno razvidno, da je naš odnos do razvoja znanosti profesionalen in konstruktiven, povsem nasproten temu, kar ste nam očitali na seji DZ, 19. 10. 2020.

Iz vašega izvajanja na 21. redni seji DZ je na drugi strani mogoče razbrati, da kot resorna ministrica nočete pristati na to, da je Pedagoški inštitut javni raziskovalni zavod, ki opravlja raznolike temeljne in aplikativne dejavnosti. Vodimo in izvajamo številne teoretične in empirične raziskave (na nacionalni in mednarodni ravni), skrbimo za prenos znanja na različne deležnike v vzgojno-izobraževalnem procesu, pogosto tudi zbiramo podatke s področja neodvisne evalvacije vzgojno-izobraževalnega sistema. Pri vseh teh aktivnostih nas vodijo visoka mera profesionalizma in visoka etična načela neodvisnosti znanstveno-raziskovalnega dela. Prav zato je naša temeljna naloga, da smo kot javni raziskovalni zavod do potekajočih ali predlaganih rešitev v okviru šolskega sistema tudi kritični.

Ohranjajoč raven spoštljivega komuniciranja vas pozivamo, da izrečene neresnične izjave o Pedagoškem inštitutu javno prekličete, da nam zagotovite, da svoje poslanstvo opravljamo še naprej, pod vodstvom direktorja, ki je dokazano prispeval k napredku znanstveno-raziskovalnega dela PI.

Raziskovalke in raziskovalci Pedagoškega inštituta

 • Podrobnejši opis zgoraj naštetih aktivnosti je na tej povezavi.
Dostopnost