Izvajanje pouka s priseljenci v času splošne karantene v Sloveniji zaradi epidemije Covid-19

Na Pedagoškem inštitutu smo v okviru SIRIUS mreže pripravili kratko poročilo o poteku šolanja na daljavo z učenci in učenkami priseljenci. Ugotovitve smo pripravili na osnovi pridobljenih izpolnjenih vprašalnikov ter opisov dogajanja in poteka šolanja na daljavo v izbranih osnovnih in srednjih šolah. Poročilo prinaša vpogled v nekatere vidike in posebnosti pouka na daljavo v času zaprtja šol, ki bi sicer ostali zastrti ter tako nudi izhodišče za premislek in pomoč pri iskanju dobrih rešitev v prihodnje. Ob tem se zahvaljujemo tudi vsem sodelujočim za njihovo odzivnost in pripravljenost sodelovati v anketi.

Več si lahko preberete na spletni strani projekta SIRIUS na spodnji povezavi:

 

Dostopnost