Dr. Damijan Štefanc

Dr. Damijan Štefanc je na Univerzi v Ljubljani izredni profesor za področje didaktike in kurikularnih teorij. Predava didaktiko in kurikularne teorije študentom pedagogike in andragogike na vseh stopnjah univerzitetnega študija ter študentom pedagoških programov na Filozofski fakulteti. Na strokovnem področju se v zadnjem obdobju ukvarja predvsem z vprašanji teoretične didaktike in s problematiko kurikularnega načrtovanja, posebej s problematiko kompetenčne naravnanosti kurikula, zasnove kurikularnih dokumentov, ocenjevanja znanja ter kakovosti učnih gradiv.

Dostopnost