Nekaj dodatnih pojasnil glede domnevnih analiz, ki naj bi jih za pripravo Bele knjige pripravil Pedagoški inštitut

V odgovor na naše Pojasnilo glede domnevnih analiz, ki naj bi jih za pripravo Bele knjige pripravil Pedagoški inštitut, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji Facebook strani  včeraj, 11. II. 2020, objavilo sledeče “pojasnilo”:

Pedagoški inštitut oz. njegove sodelavke in sodelavci niso opravili nikakršne analize regijskih posvetov”, je na svoj FB zid zapisal direktor PI Igor Ž. Žagar.
Da direktor PI Igor Ž. Žagar NAMERNO ZAVAJA oz. PODAJA NERESNIČNE TRDITVE, dokazuje podjemna pogodba o pisni analizi gradiv za potrebe nove Bele knjige, sklenjena med MIZŠ in raziskovalko PI, gospo Barbaro Japelj Pavešić. Omenjena raziskovalka je za MIZŠ pripravila pisno analizo prijetih pisnih prispevkov in zvočnih posnetkov iz javnih posvetov in posvetov z otroci/dijaki.
Čemu takšno namerno zavajanje, gospod Igor Ž. Žagar?

Podjemna pogodba, ki jo na ogled postavlja MIZŠ, prav v ničemer ne dokazuje, da “direktor PI Igor Ž. Žagar NAMERNO ZAVAJA oz. PODAJA NERESNIČNE TRDITVE”, jasno pa kaže, da na pristojnem ministrstvu, ali ne vedo, kaj je “analiza”, ali pa pojem uporabljajo tako generično, da izgubi sleherni konceptualni pomen, in ga je, posledično, mogoče stlačiti v vsakršno pogodbo.

In če si ministrstvo res želi vzajemnega razkazovanja pritiklin, naj še mi pokažemo svojo. Tole, kar sledi, je del “poročila o opravljenem delu” (deli, ki se nanašajo na vsebino, so, v skladu s pogodbo, počrnjeni), ki ga je napisala Barbara Japelj Pavešić, in je del zahtevka za izplačilo po podjemni pogodbi (dokument objavljam z vednostjo in soglasjem avtorice):

 

Naj na kratko povzamem. Gre za Povzetek sporočil iz javnih razprav o potrebah po spremembah različnih področij izobraževalnega sistema, naloga pa je “zajemala ureditev in oblikovanje vsebinskega povzetka sporočil razpravljalcev iz javne razprave o spremembah izobraževalnega sistema, ki so se odvijale v letu 2019 v obliki javnih razprav ter so prispela na naslov ministrstva v obliki elektronskih in klasičnih pisem”.

Gre torej za povzetek, ne za analizo. V znanstveno-raziskovalni sferi tej fazi dela pravimo “priprava”, priprava za analizo. Ki pa mora, seveda, še slediti. V konkretnem primeru je (še?) ni bilo.

Pedagoški inštitut Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, s katerim sicer korektno sodeluje, ne odreka pravice, da izraz “analiza” uporablja po svoje, se je pa dolžan oglasiti, kadar ta uporaba ne odgovarja standardom znanstveno-raziskovalnega dela in ogroža strokovno in moralno avtoriteto Pedagoškega inštituta.

Prepričan sem, da si bo zainteresirana javnost po tem pojasnilu lahko sama odgovorila na vprašanje, kdo zavaja in navaja neresnične trditve.

 

prof. dr. Igor Ž. Žagar, direktor PI

Dostopnost