Novice

Ob dnevu učiteljev opozarjamo na poročilo “Nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji: zagotavljanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja”

Učitelji za svoje uspešno delo potrebujejo varno delovno okolje. V Sloveniji zaznavamo problematiko nasilja nad učitelji, ki ji posvečamo premalo porozornosti. Na dan učiteljev zato opozarjamo na potrebo po zazanavanju problemov in izboljšanju stanja. Primerjalne raziskave z drugimi državami kažejo, da na polovici slovenskih šol ravnatelji zaznavajo verbalno nasilje učencev nad učitelji, na vsaki deveti šoli […]

več

Nove objave na temo pozitivnega razvoja mladih v reviji Frontiers in Psychology

Raziskovalki Pedagoškega inštituta, dr. Ana Kozina (tag) in Tina Pivec (tag) sta na temo pozitivnega razvoja mladih (Positive Youth Development) v sodelovanju z mednarodno skupino raziskovalk in raziskovalcev objavili kar tri prosto dostopne izvirne znanstvene članke v reviji Frontiers in Psychology. Članki osvetljujejo dejavnike pozitivnega razvoja mladih v Sloveniji in širše. The Association Between the 5Cs […]

več

Vabimo vas na HAND IN HAND webinar na temo različnsti

V okviru projekta ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev v Evropi za spoprijemanje s kariernimi izzivi preko podpore socialnim in čustvenim kompetencam ter sprejemanju različnosti Univerza Mid Sweden organizira webinar, ki bo potekal 1. oktobra 2021 ob 10.00. Webinar se bo osredotočal na konceptualizacijo različnosti v družbi s posebnim poudarkom na raznoličnosti znotraj učilnic. […]

več

Odziv Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta na razrešitev članov UO PI

Vlada Republike Slovenije je na 92. redni seji dne 16. 9. 2021 predčasno razrešila dosedanja člana Upravnega odbora PI, imenovana na predlog ministrstva, tj. Aleša Ojsterška in dr. Stojana Sorčana. Oba člana sta zavzeto opravljala svojo vlogo v prid razvoja PI in kakovosti raziskovanja vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. V Upravni odbor je vlada do […]

več

Mreža za pismenost in bralno kulturo

Pedagoški inštitut podpira Mrežo za pismenost in bralno kulturo, ki je doslej neformalna oblika povezovanja deležnikov in partnerjev ter strokovnjakov, ki delujejo na področju pismenosti in bralne kulture. Mreža je bila spodbujena, da vzpostavi sinergije in dobro sodelovanje deležnikov z vseh ravni, ki v okviru svoje dejavnosti prispevajo k razvoju pismenosti in bralne kulture otrok, […]

več

Zaključna konferenca projekta LE Z DRUGIMI SMO

Vljudno vas vabimo na zaključno konferenco projekta Le z drugimi smo, ki bo potekala v petek, 17. septembra 2019, v Atriju ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Program konference je dostopen TUKAJ.  

več

Simpozij na temo retorike in pandemije / A symposium dedicated to rhetoric and pandemics

Pedagoški inštitut in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem sta 9. 9. 2021 organizirala simpozij z naslovom Diskurzi pandemije: retorika kužnosti in kužna retorika, ki je potekal v Dvorani Sv. Frančiška Asiškega v Kopru. Trenutna kriza Covid-19 je foucaultovski pojem biopolitike, ki je v akademskem in širšem kulturnem diskurzu v preteklih desetletjih postal skoraj že obrabljen, […]

več

JAVNI RAZPIS za delovno mesto direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

Na podlagi 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (Uradni list RS, št. 26/95, 65/99, 33/02, 57/02, 115/02, 11/06, 47/11 in 61/16) in 33. člena Statuta Javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut, Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana, objavlja   JAVNI RAZPIS          za delovno mesto direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut   […]

več

Pri založbi Routledge je izšel The Routledge Handbook on the American Dream (Volume 1)

Pri založbi Routledge je izšel The Routledge Handbook on the American Dream (Volume 1), ki sta ga uredila dr. Mitja Sardoč in prof. Robert C. Hauhart. Publikacija prinaša 19 poglavij, ki predstavijo različne razsežnosti tega kompleksnega fenomena (npr. problematika enakih možnosti, socialne mobilnost, meritokracije itn.). Gre za prvo (in najobsežnejšo) tovrstno publikacijo o fenomenu, ki predstavlja ‘destilirano’ različico […]

več

Izšla je tematska številka Talents and Distributive Justice

Pri reviji Educational Philosophy and Theory (letnik 53, št. 8) je izšla tematska številka ’Talents and Distributive Justice’, ki prinaša prispevke o različnih razsežnostih problematike talentov in distributivne pravičnosti. Avtorji prispevkov so Mitja Sardoč in Tomaž Deželan, Jaime Ahlberg, Johannes Giesinger, Kirsten Meyer, Johathan J.B. Mijs, Mark C. Vopat in Winston C. Thompson. Gostujoči urednik tematske številke […]

več