Objavljeni rezultati s področja globalnih kompetenc OECD PISA 2018

V okviru raziskave OECD PISA 2018 so bili 22. oktobra 2020 na mednarodni ravni objavljeni rezultati s področja t. i. globalnih kompetenc (angl. global competence) učencev in učenk. Čeprav v Sloveniji nismo ugotavljali dosežkov učencev in učenk na samem preizkusu znanja iz globalnih kompetenc, smo pridobili informacije o tem, kako 15-letniki pri sebi ocenjujejo lastno zavedanje o globalnih vprašanjih, samoučinkovitost pri pojasnjevanju globalnih vprašanj, razumevanje in spoštovanje različnih pogledov na svet, zanimanje za spoznavanje drugih kultur in spoštovanje ljudi iz drugih kultur, odnos do priseljencev, spretnost odprte, spoštljive in učinkovite medkulturne komunikacije, lastno motivacijo za aktivno delovanje za skupno blaginjo in trajnostni razvoj, vključenost ali nevključenost v posamezne aktivnosti, povezane z globalnim učenjem, in učiteljev odnos do učencev iz različnih kultur.

Povzetek rezultatov z omenjenih področij si lahko ogledate na tej povezavi.

Dostopnost