Novo v Digitalni knjižnici!

V digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta je izšel Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi. Ta poskusna izdaja je nastala kot plod sodelovanja med Pedagoškim inštitutom in Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v okviru projekta “Dostopni slovarji, dostopni posnetki, dostopna slovenščina” in vsebuje poskusni izbor avtorskih gesel, ki predstavljajo podlago in konceptualni okvir za nadgradnjo in nadaljevanje leksikona.

Uredniški odbor: Sabina Autor, Igor Bijuklič, Damijan Štefanc, Janja Žmavc.

Avtorji_ce gesel: Zdenko Kodelja, Katja Košir, Damijan Štefanc, Pavel Zgaga

“Pričujoče besedilo torej predstavlja poskus historično-problemske ter avtorske obravnave štirih izbranih temeljnih pojmov področja vzgoje in izobraževanja. Pojme paideia, Bildung, učenje in kompetence smo skušali predstaviti kot kritični očrt zgodovine idej ali, povedano drugače, pokazati kako se je spreminjala njihova raba pri prenosu med različnimi miselnimi ali kulturnimi tradicijami. Prav tako smo skušali orisati njihovo rabo v različnih znanstvenih disciplinah, ki so za nastanek in rabo pojma posebej relevantne, oz. prikazati različne opredelitve pri avtorjih, ki so pojem bistveno zaznamovali.”

Povezava do publikacije v digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta: https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-353-0_10112023/

Dostopnost