Posvet “Pasti digitalizacije v vzgoji in izobraževanju”

Ena od prednostnih nalog novega ministra za vzgojo in izobraževanje je digitalizacija, še posebej, kakor smo lahko prebrali v medijih, digitalizacija v vrtcih. Digitalizacija resda olajšuje številne naloge in opravila, prinaša pa tudi mnogo dilem, vprašanj in nejasnosti, ki so še posebej izstopajoča na področju vzgoje in izobraževanja. Zato smo se na Pedagoškem inštitutu odločili, da v sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij in z različnih inštitucij organiziramo manjši posvet na temo Pasti digitalizacije v vzgoji in izobraževanju.

Posvet je potekal v sredo, 7. junija 2023, v konferenčni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva 62, Ljubljana).

Na posvetu so s krajšimi prispevki nastopili (v naveden vrstnem redu):

  • prof. dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta in moderator posveta: Delo z zasloni in metakognitivna regulacija branja in učenja (PPT);
  • dr. Matjaž Mihelčič, predsednik European Council of Optometry and Optics: Vpliv prekomerne rabe ekranov na vid in oči (PPT);
  • dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., direktorica Svetovalnega Centra za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana: Duševno zdravje otrok in pretirana raba zaslonov (PPT);
  • dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut: Primum non nocere (osnutek predavanja);
  • izr. prof. dr. Damijan Štefanc, Odd. za pedagogiko in andragogiko UL FF: Vplivi digitalizacije na strokovno avtonomijo in delo učiteljev;
  • prof. dr. Miha Kovač, Odd. za bibliotekarstvo UL FF: Kdo odloča: trg, kapital ali pedagoška stroka? (PPT)

 

Opozorilo: Zaradi težav z mikrofonom so nekateri deli posveta slabo slišni.

Dostopnost