NOVICE
 
 19.04.2017  Rezultati blagostanja v PISI 2015

Danes je Pedagoški inštitut objavil rezultate mednarodne raziskave PISA 2015 o blagostanju učenk in učencev.

 02.04.2017  Vabilo k prijavi povzetkov

Pedagoški inštitut ter Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije tudi letos organizirata nacionalno konferenco z naslovom »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju«, ki bo potekala v ponedeljek, 25. septembra 2017, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

 
 
 

Dobrodošli na straneh Pedagoškega inštituta!

Pedagoški inštitut izvaja temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na vseh področjih vzgoje in izobraževanja v skladu s svojim poslanstvom

 

 

Projekti

Programi 

Izvajamo mednarodne in nacionalne raziskovalne projekte, evalvacijske študije, ESS projekte in serije tematskih raziskav

 

V okviru projektov so nastala didaktična gradiva. Prenos teoretičnih izsledkov v prakso omogočajo izobraževanja.

Edukacijske raziskave

vodja dr. Zdenko Kodelja

 

Uporabna razvojna psihologija

vodja na PI: dr. Alenka Gril

Družbena pogodba v 21. stoletju

vodja na PI: dr. Mitja Sardoč

Raziskovalni centri

  Založniška dejavnost

V oviru založbe izdajamo

 

NOVO: NOVIČNIK Pedagoškega inštituta


 


 

 Kontaktne informacije 

   Zemljevid za pomoč pri ogledu vsebin spletnih strani

 


 Projekti v delu v letu 2017:

 • Skupaj stari in mladi: učenje in krepitev kompetenc praktikov (TOY PLUS)

 • Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks

 • EU Classroom e-Portfolios (multilateralni projekt, vodja na PI: dr. Eva Klemenčič)

 • PPROS - Zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov romskim otrokom in njihovim staršem (vodja: Petra Zgonec)

 • REYN Slovenija, (Reyn na FB) (vodja: Samanta Baranja)

 • EQUAP Enhancing Quality in Early Childhood Education and Care through Participation, Erasmus+ strategic partnership in school education (vodja na PI: mag. Mateja Režek)

 • KHETAUN (TOGETHER): With Key Steps to Inclusion of Romani Children into Quality Early Childhood Program, Erasmus+ strategic partnership in school education (vodja na PI: dr. Jerneja Jager)

 • ZORALEDER (MOČNEJŠI): z REYN Slovenija do večje ozaveščenosti o pomenu kakovostne predšolske vzgoje (vodji: Samanta Baranja in Petra Zgonec)

 • Together – Supporting vulnerable children through integrated early childhood services/INTESYS (vodja na PI: dr. Jerneja Jager)

 • TITA - Team cooperation to fight early school leaving (ESL): training, innovative tools and actions (multilateralni projekt, vodja na PI: dr. Urška Štremfel)

 

     Mednarodne študije v okviru OECD, IEA in EU:

 • PISA (Bralna pismenost, matematika, naravoslovje; nacionalni projektni vodja: dr. Mojca Štraus)

 • TIMSS, TIMSS Advanced (Matematika in naravoslovje; nacionalna raziskovalna koordinatorica: Barbara Japelj Pavešić)

 • PIRLS (Bralna pismenost; nacionalna raziskovalna koordinatorica: mag. Marjeta Doupona Horvat)

 • ICCS (Državljanska vzgoja; nacionalna raziskovalna koordinatorica: dr. Eva Klemenčič)

 • ICILS (računalniška pismenost; nacionalna raziskovalna koordinatorica: dr. Eva Klemenčič) 

 • ESLC (tuji jeziki; nacionalna raziskovalna koordinatorica: dr. Tina Rutar Leben)

 

Želimo Vam koristno in zanimivo brskanje!
 

 

  

Spletna stran je bila financirana v okviru ESS projekta Evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS.